Waarom Gaat Koken Sneller Dan Verdampen?

Waarom Gaat Koken Sneller Dan Verdampen
koken en verdampen van water Axel stelde deze vraag op 10 januari 2010 om 17:40. Na het lezen van een hoofdstukje over aggregatiestoestanden van water ben ik compleet de weg kwijt. Volgens mij zie ik iets over het hoofd. Maar wat? Ik begrijp dat water op het kookpunt overgaat in de gasvorm: stoom.

 • Een stukje verder wordt doodleuk gepraat over “waterdamp” dat zich in de lucht bevindt.
 • Bij temperaturen vér beneden het kookpunt.
 • Deze waterdamp kan ook condenseren op een koud oppervlak, volgens het boek.
 • En condenseren is toch echt het overgaan van de gasvorm naar vloeistofvorm.
 • Dus waterdamp, vér beneden het kookpunt, is toch echt water in gasvorm.

Maar dan toch stiekem ver beneden het kookpunt. Populair gezegd. “Schiet mij maar lek.” Wie helpt mij uit de droom? Met dank,Axel Jan op 10 januari 2010 om 20:21 Dag Axel,Tussen de verschillende fasen bestaat er altijd een evenwicht. Moleculen bewegen bij temperaturen boven 0 kelvin. De moleculen in vaste stoffen en vloeistoffen hebben een gemiddelde snelheid (en hoe hoger de temperatuur, hoe hoger die gemiddelde snelheid). Maar “gemiddeld” betekent dat er snellere en tragere zijn. Moleculen in een vloeistof oefenen aantrekkende krachten op elkaar uit, en blijven daarom bij elkaar.

Maar krijgt zo’n snellere nog een extra duwtje van een buurmolecuul in de goeie richting dan kan het zomaar zijn dat hij uit het vloeistofoppervlak losslaat en in de gasfase terechtkomt. Andersom, in de gasfase vliegen die moleculen (met ook weer een gemiddelde snelheid) alle kanten op, botsen met elkaar, en in dat driedimensionale wildgeworden biljart vliegt er dus regelmatig een molecuul richting het vloeistofoppervlak.

Als dat met lagere snelheid gebeurt, en de klap wordt opgevangen door meerdere moleculen, dan blijft dat molecuul in de vloeistoffase. Maar er is ook een kans dat dát molecuul wel in de vloeistof blijft, maar bij zijn botsing een ander molecuul de gasfase incaramboleert.

Zie je het voor je? Dat is dus allemaal een kwestie van kansen. Verhoogde temperatuur betekent een verhoogde gemiddelde snelheid, en dus een verhoogde kans dat een zeker molecuul de gasfase zal ingaan, en een verlaagde kans dat hij bij latere terugkeer in de vloeistoffase blijft én geen anderen bij die botsing de gasfase ingaan.

Per saldo gaan er dan dus meer moleculen de gasfase in dan uit. Alleen, die gasfase komt op een gegeven moment zó vol te zitten dat ook het aantal moleculen dat per seconde per ongeluk terug die vloeistoffase terug indondert even hoog wordt als het aantal moleculen dat per seconde de gasfase wordt ingeschopt.

 • Oók dan treedt er dus verdamping op.
 • Maar er zal dan evenveel water ook weer condenseren.
 • Netto verandert er niks, behalve als je moleculen zou kunnen merken.
 • Stel je voor dat je watermoleculen met een rood etiketje in je vloeistof stopt, en watermoleculen met een blauw etiketje in de gasfase erboven.
 • Ga na verloop van tijd kijken, en je zult bemerken dat in beide fasen beide etiketjes te vinden zijn, in gelijke verhoudingen bovendien.

Het is een evenwichtsproces. Nieuw evenwicht bij hogere temperatuur is ontstaan. Dan is de lucht zogezegd “verzadigd” met waterdamp.Het kookpunt wil niks anders zeggen als dat bij die temperatuur de gemiddelde snelheid van de moleculen zó hoog is geworden dat ze elkaar nooit lang kunnen vasthouden, en dus geen vloeistof meer kunnen vormen, tenzij je de druk verhoogt (en ze zo dwingt om dichter bij elkaar te blijven).

 1. Dan nóg komt er een temperatuur waar je de druk kunt verhogen zoveel je wilt, er zal geen vloeistof meer gevormd worden.
 2. Dat heet dan de kritische temperatuur.
 3. Het hele evenwichtsgebeuren treedt ook op tussen vloeistof en vaste stof, zelfs tussen vaste stof en gas.
 4. Daarom kan ijs ook direct sublimeren tot waterdamp, en waterdamp direct “rijpen” tot ijs.Beetje duidelijk zo? Groet, Jan Axel op 10 januari 2010 om 20:42 Hallo Jan, Hartelijk dank voor de uitgebreide uiteenzetting.

Ik moet het nog (een paar keer) lezen en stap voor stap begrijpen. Axel op 11 januari 2010 om 21:41 Dag Jan, Na het bestuderen van jouw mooie uitleg, de bijdrage over “verdamping” op wikipedia () en een uitleg over fasediagrammen (en de anomalie bij water), is e.e.a.

 1. Wel duidelijker geworden.
 2. Maar nog niet helemaal! Als de overgang van de vloeibare fase naar de gasfase niet exact bij één bepaalde temperatuur plaatsvindt, maar juist geleidelijk, bij lagere temperaturen, dan vraag ik me nog steeds af.
 3. Wat nu eigenlijk een kookpunt is.
 4. De kritische temperatuur lijkt me een punt met meer interessante (meer concrete) eigenschappen.

waarom sommige natuurkundeboeken voor het VWO knalhard over de overgang naar de gasfase bij het kookpunt spreken, en een bladzijde verder zónder enige uitleg doodleuk over waterdamp in de lucht spreken. Mijn vraag van gisteren ontstond namelijk naar aanleiding van het bestuderen van het natuurkundeboek van een meisje dat in de tweede klas zit.

Jan op 11 januari 2010 om 23:08 Dag Axel,kookpunt:De moleculen in de vloeistof oefenen een “druk” op elkaar uit om elkaar dat wateroppervlak uit te krijgen. Als die onderlinge druk (door hoger wordende temperatuur) groter wordt dan de luchtdruk boven het water plus de druk van de waterkolom bóven de moleculen, dan ontstaan er al ONDER het wateroppervlak dampbellen.

Dat heet koken. Maar dat is weinig anders dan razendsnel verdampen (omdat er een véél groter oppervlak -al die bellen- beschikbaar is). Hoe snel het water dan verkookt hangt af van hoe snel je de energie (warmte) toevoert. Bij die temperatuur is de gemiddelde bewegingsenergie zó groot geworden dat een tikje meer energie ervoor zorgt dat de krachten tussen de moleculen in de vloeistof niet meer voldoende zijn om de moleculen bijeen te houden.

 • De moleculen kúnnen in dit geval niet meer bewegingsenergie krijgen (en dus kan de temperatuur van de vloeistof niet hoger worden) zónder los te slaan.
 • De toegevoerde energie wordt gebruikt om bindingen te verbreken, we bemerken geen temperatuursverhoging.
 • De temperatuur verandert niet totdat alle vloeistof is verdampt.

De temperatuur waarbij dit gebeurt is afhankelijk van de druk boven de vloeistof. Hoe harder er op de vloeistof wordt gedrukt hoe meer bewegingsenergie de moleculen nodig zullen hebben om los te slaan. Bij hogere drukken wordt het kookpunt dus hoger (en andersom).

Maar bij iedere druk is er dus een nauwkeurig te bepalen temperatuur (lees: gemiddelde bewegingsenergie van de moleculen) waarbij een vloeistof zal koken, dwz een temperatuur waarbij alle extra toegevoerde energie gebruikt zal worden voor het losmaken van bindingen. Wat betreft je tweede vraag, waarom “we” daar in een tweede leerjaar lichtjes overheen stappen.

Wil jij iemand die voor het eerst sinds een paar maanden het vak natuurkunde krijgt met kinetische molecuultheorie confronteren? De doodenkele keer dat ik zo’n vraag krijg in zo’n 2e of 3e klas zeg ik simpelweg dat de moleculen in de vloeistof elkaar proberen vast te houden, dat dat beneden de kooktemperatuur vaak nog lukt maar daarboven absoluut niet meer.

 1. Dat is, gesproken, geen leugen.
 2. Maar zet je zoiets zwart op wit op papier dan moet je er eigenlijk al veel meer bij gaan halen om het nog ergens op te laten lijken.
 3. Dus de methodes laten het, wijselijk denk ik, aan de docenten over om dat in voorkomende gevallen op te vangen.
 4. Daar worden we ook voor betaald.
You might be interested:  Wat Kost Koken Op Inductie?

😉 Groet, Jan Axel op 20 januari 2010 om 20:11 Dag Jan, Het is me helemaal duidelijk. Ik begrijp ook dat de theorie voor bepaalde doelgroepen enigszins “geabstraheerd” wodrt. Heel veel dank voor je duidelijke toelichtingen! : koken en verdampen van water
Volledig antwoord bekijken

Waarom is koken een bijzondere vorm van verdampen is?

Koken – Koken is een speciale vorm van verdamping. Als een vloeistof zoveel wordt verwarmd dat de temperatuur boven het komt, ontstaan er overal bellen in de vloeistof en treedt er veel verdamping op. Als de hittebron wordt afgezet, stopt het koken. Het kookpunt is voor elke vloeistof anders en is bovendien afhankelijk van de druk.
Volledig antwoord bekijken

Wat is het verschil tussen koken en verdampen?

Bij verdampen verdwijnen er alleen moleculen aan de oppervlakte van het vloeistof. Bij koken vindt de verdamping overal in de vloeistof plaats.
Volledig antwoord bekijken

Waarom gaat het verdampen sneller bij hogere temperatuur?

Hoe kan het dat Nederland droger én natter wordt? – Door de opwarming van de aarde is het vaker droog. Toch zijn er ook berichten dat de neerslag juist toeneemt. Hoe kan dat? Warmere lucht kan meer waterdamp bevatten. Dit komt doordat naarmate het warmer is meer watermoleculen voldoende snel bewegen om te ontsnappen uit de vloeibare naar de dampfase.

De toename in waterdamp is 7 procent per graad. Als in stijgende lucht de waterdamp condenseert, zal de hoeveelheid neerslag ter plekke ook toenemen met 7 procent per graad. De neerslagintensiteit (de hoeveelheid per uur) kan zelfs nog meer toenemen, als bij de hogere temperatuur meer condensatiewarmte vrijkomt waardoor de lucht sneller stijgt en zo sneller wordt ‘uitgewrongen’.

Voor extra neerslag is echter extra verdamping nodig, en daarvoor is weer extra energie nodig. Door de toename in waterdamp ontvangt het oppervlak meer warmtestraling die leidt tot 2 procent meer verdamping per graad. De neerslag, gemiddeld over de aarde, is gelijk aan de verdamping, en neemt dus ook toe met 2 procent per graad.

Daar waar het regent is de toename echter zoals gezegd veel groter: 7 procent per graad of meer. Dat is, gegeven die 2 procent, alleen mogelijk als de neerslag korter duurt. In een warmer klimaat regent het gemiddeld harder én is het vaker droog. Dit alles geldt op wereldschaal. Op regionale schaal kunnen de veranderingen anders zijn.

Grofweg geldt dat natte gebieden natter worden en droge gebieden droger. In de meest recente KNMI-klimaatscenario’s voor Nederland (2014) met in de zomer meer hogedrukgebieden en oostenwind, neemt de maximum uurneerslag per zomer rond 2050 toe met 7 tot 25 procent ten opzichte van de periode 1981-2010, terwijl het aantal natte dagen afneemt met 6 tot 10 procent.
Volledig antwoord bekijken

Wat is het verschil tussen het koken van water en het verdampen van een plasje water?

Bij verdampen vindt de fase-overgang alleen plaats aan het oppervlak van de vloeistof. Bij koken zowel aan het oppervlak als in de vloeistof zelf. Als water kookt ontstaan er dampbellen onder het vloeistofoppervlak. Bij verdampen ontstaan er geen dampbellen.
Volledig antwoord bekijken

Wat stimuleert koken?

Spelenderwijs (voedsel)vaardigheden oefenen – Koken met kinderen versterkt niet alleen hun kookcompetenties maar ook andere (voedsel)vaardigheden. Het draagt ook bij tot de ontwikkeling van motorische vaardigheden zoals snijden, rollen, kneden en roeren (zie verder ‘Motorische vaardigheden’).

Een recept lezen en mee helpen uitvoeren kan de lees- en rekenvaardigheden van lagereschoolkinderen helpen bevorderen. Door ingrediënten af te meten en te wegen krijgen ze meer inzicht in getallenkennis en in verschillende maateenheden zoals grammen, liters, eetlepels. De hoeveelheden van een recept aanpassen is een goede rekenoefening.

Kinderen kunnen eveneens de klok oefenen door bijvoorbeeld de juiste kooktijd in te stellen voor de oven of de microgolfoven. is ook een belangrijk ingrediënt in de keuken. Kinderen ontwikkelen in de keuken eveneens sociale en communicatieve vaardigheden (bv.
Volledig antwoord bekijken

Wat gebeurt bij verdampen?

In de meteorologie bedoelen we met verdamping uitsluitend de overgang van water naar waterdamp, Op land spelen planten een belangrijke rol in dit proces. De term evapotranspiratie is daar een betere benaming. De afgifte van vocht aan de atmosfeer is onmisbaar voor neerslagvorming. Dit maakt verdamping een schakel in de hydrologische kringloop. Hydrologische cyclus (Bron: Wikipedia)
Volledig antwoord bekijken

Hoe verdampt water het snelst met of zonder deksel?

Maar onze ervaring dan? – Hoe komt het nou dat we denken en verwachten dat met deksel het verdampen minder goed gaat? In het keuken zetten we het gas lager als het water aan de kook is gebracht. Dan gebruik je de toegevoerde warmte hoofdzakelijk om het stralingsverlies van de pan aan de omgeving tegen te gaan en nog een heel klein beetje om het water te laten verdampen.
Volledig antwoord bekijken

Wat zorgt voor een hoger kookpunt?

27.4.2 Kookpunt en smeltpunt De fase van een stof wordt bepaald door een “wedstrijd” tussen de warmtebeweging van atomen/moleculen enerzijds, en anderzijds de intermoleculaire krachten.

Moleculen die zwaarder zijn en/of sterkere intermoleculaire krachten hebben, hebben een hoger kookpunt of smeltpunt. Zij zijn vloeibaar of vast bij kamertemperatuur. Moleculen die lichter zijn en/of zwakkere intermoleculaire krachten hebben, hebben een hoger kookpunt of smeltpunt. Zij zijn vloeibaar of gasvorming bij kamertemperatuur.

Voorbeelden : Vergelijk de kookpunten van de volgende stoffen:

Cl 2 S en H 2 Cl 2 S heeft een hoog kookpunt en is vloeibaar bij kamertemperatuur; H 2 S heeft een lager kookpunt en is gasvormig bij kamertemperatuur. Het verschil is (1) dat Cl 2 S veel zwaardere moleculen heeft en (2) Cl 2 S polair is (omdat Cl sterk elektronegatief is), en dus dipoolkrachten heeft. H 2 S en H 2 Hoewel een H 2 S-molecuul zwaarder is dan H 2 O, zijn de intermoleculaire krachten veel zwakker in H 2 S (er zijn geen waterstofbruggen). Dit verklaart waarom water vloeibaar is bij kamertemperatuur, maar H 2 S gasvormig. C 3 H 8 en C 2 H 5 Hoewel de moleculen ongeveer even zwaar zijn, heeft propaan een veel lager kookpunt: propaan is gasvormig bij kamertemperatuur maar ethanol is vloeibaar. Dit komt door dat propaan alleen vanderwaalskrachten heeft, terwijl ethanol waterstofbruggen vormt.

You might be interested:  Waarom Mag Je Soep Niet Laten Koken?

: 27.4.2 Kookpunt en smeltpunt
Volledig antwoord bekijken

Hoe verandert het kookpunt als de druk stijgt?

Verdamping – Alpenweerman Verdamping is in de natuurkunde de faseovergang van een vloeistof naar een gas. Verdamping kan optreden als de vloeistof kookt. Ook als een vloeistof aan een drogere lucht is blootgesteld treedt verdamping op. Koken is een bijzondere vorm van verdamping, die alleen bij de kooktemperatuur plaats vindt, met name in het inwendige van de vloeistof (dit in tegenstelling met gewone verdamping bij alle temperaturen, die alleen aan het vrije oppervlak gebeurt).

 • In de klimatologie wordt verdamping aangeduid met Evaporatie.
 • De deeltjes waaruit een vloeistof bestaat zijn voortdurend in beweging (de zgn.
 • Warmtebeweging; de deeltjes botsen steeds met elkaar waardoor richting en grootte van de snelheid van elk deeltje steeds verandert).
 • De deeltjes in een vloeistof kunnen atomen, ionen of moleculen zijn.

Water bestaat uit H 2 O moleculen, Kwik bestaat uit kwik-atomen. In een vloeistof kunnen stoffen opgelost zijn die uiteenvallen in losse ionen, De deeltjes worden bij elkaar gehouden door onderlinge aantrekkingskrachten, zoals de vanderwaalskracht, of krachten tussen dipolen, of tussen de ionen in een vloeistof.

 • De deeltjes bewegen niet allemaal even hard, en de hardst bewegende deeltjes (dus die met de meeste bewegingsenergie) kunnen aan het oppervlak van de vloeistof ontsnappen, oftewel verdampen (de vanderwaalskracht is dan niet meer sterk genoeg).
 • Bij deze verdamping daalt de temperatuur van de achterblijvende vloeistof, iets dat goed te voelen is als men blaast op wat aceton die men in de hand houdt, of op een bezweet stukje van de huid.

Wordt er voldoende energie toegevoegd aan een vloeistof, door flink opwarmen of zelfs koken, dan zal de vloeistof uiteindelijk helemaal verdampen, vaak met achterlating van stoffen die in de vloeistof zijn opgelost (zoals het zout in zeewater). Een vloeistof zal verdampen, maar de temperatuur zal bij opwarmen normaal gesproken niet stijgen tot boven het kookpunt.

Bij het kookpunt wordt alle toegevoerde energie (warmte) afgevoerd door verdamping. Het kookpunt is afhankelijk van de druk, al is normaal gesproken “het kookpunt” de temperatuur bij atmosferische druk. Hoe hoger de druk, hoe hoger de temperatuur waarop de vloeistof verdampt of kookt. In de stoomketel verdampt water onder hoge druk bij hoge temperatuur.

Alle zuivere stoffen hebben een maximale druk waarbij de vloeistof nog kan bestaan, daarboven bestaat is er geen vloeistof meer mogelijk maar alleen gas. Deze druk heet de kritieke druk en is een absolute stof eigenschap (onafhankelijk van temperatuur of druk).

 1. Bij mengsels van vloeistoffen is er geen kookpunt maar een kooktraject.
 2. Dit betekent dat tijdens het koken de temperatuur geleidelijk toeneemt, waarbij eerst vooral de vluchtigste, en naarmate de temperatuur stijgt ook de minder vluchtige componenten van de vloeistof verdampen.
 3. Bij verdamping neemt het volume van totale hoeveelheid stof in het algemeen toe.

Een kopje vloeibaar water kan op die manier een hele kamer vullen van waterdamp. Verdampen is altijd vanuit de vloeibare fase; als een vaste stof verandert in een gas dan noemt men dit sublimeren. Het omgekeerde van verdamping is condensatie. (Visited 128 times, 1 visits today) : Verdamping – Alpenweerman
Volledig antwoord bekijken

Hoe verdampt water zonder te koken?

Water kan eigenlijk altijd verdampen. Hoe warmer het water is, hoe makkelijker het gaat. Je kunt het voor je zien door je voor te stellen dat de watermoleculen altijd in beweging zijn. Als het warm is, bewegen ze meer dan wanneer het koud is, als het water bevroren is zitten de moleculen vast in een kristalvorm (ijs).

 • Op het grensvlak tussen water en lucht zijn er altijd moleculen die ‘los schieten’ doordat ze in beweging zijn, en dus gasvormig worden.
 • Hoe warmer het water is, des te meer watermoleculen ‘schieten los’.
 • Omgekeerd gebeurt op het grensvlak ook: moleculen worden weer vloeibaar.
 • En bij ijs gebeurt het zelfde, op het grensvlak tussen ijs en lucht zijn er altijd moleculen die ‘los schieten’ uit hun kristalvorm en gasvormig worden.

En omgekeerd. Deze verandering van toestand noem je een faseovergang en in het schema van Didactiek hierboven zie je alle mogelijkheden. Wij noemen de overgang van vast naar gas ook wel sublimeren.
Volledig antwoord bekijken

Waarom koelt een vloeistof af tijdens het verdampen?

Als een vloeistof verdampt is daar energie (warmte) voor nodig. En als die warmte niet geleverd wordt door een externe warmtebron (bv gasvlam) dan wordt de benodigde energie onttrokken aan de vloeistof zelf en de directe omgeving van de vloeistof. Daardoor daalt de temperatuur van de vloeistof. Soms veel, soms weinig.
Volledig antwoord bekijken

Hoeveel energie nodig om 1 liter water te verdampen?

Verdampingswarmte

Stof Waarde
methanol 1110
zwavelzuur 511
ammoniak 1815
water 2256

Volledig antwoord bekijken

Waar blijft water dat verdampt?

10:40 Waar komt ons water vandaan? En waar blijft het? – Geplaatst op 27 okt 2012h in Nieuws 4 Reactie’s De hoeveelheid water op aarde blijft altijd hetzelfde, maar het water verandert wel van vorm. Dat heet een waterkringloop. In de grote waterkringloop verdampt het water in zeeën en rivieren door de warmte van de zon.

De waterdamp komt in de lucht en vormt een wolk. Verduurzaam je bedrijf en verdien €100 Als er genoeg damp in een wolk zit, gaat het regenen en valt het water weer terug op de aarde. Om drinkwater te maken, ‘lenen’ wij het water uit de kringloop even. Het grond- of oppervlaktewater wordt gezuiverd, en via waterleidingen naar de huizen gebracht.

Het gebruikte water komt via het riool na zuivering weer terug in de natuur. En daar kan het weer verdampen om regen te worden. Deze omweg in de grote waterkringloop noemen we de kleine waterkringloop.
Volledig antwoord bekijken

Hoe snel verdampt water bij koken?

Het meeste water gaat verloren op het moment dat het water daadwerkelijk kookt. Hoeveel water er dan verloren gaat, hangt van een aantal factoren af: hoelang kookt het water en hoeveel vermogen wordt er geleverd. Bijvoorbeeld: kookt het water in een waterkoker met een vermogen van 2000 W gedurende één minuut, dan gaat er ongeveer 53 mL water de lucht in: E = P * t = 2000 W * 60 s = 120 kJ door de waterkoker toegevoegd.
Volledig antwoord bekijken

Wat verdampt sneller warm of koud water?

Warm water verdampt namelijk sneller dan koud water. Wanneer je water warm gebruikt om de vloer te dweilen, zal het water eenmaal op de vloer snel weer verdampen.
Volledig antwoord bekijken

Is koken rustgevend?

Pruttelende saus, roeren in de pannen, zelfs van groente snijden word je helemaal zen. Zeker op drukke dagen kan het een rustmoment voor jezelf zijn. Dat dus en nog 6 andere redenen waarom koken goed is voor je gezondheid. Juist de aandacht voor het bereiden van je eten werkt door in je brein,

Het kalmeert je geest, doordat je alleen met dat ene bezig bent. Je pakt de ingrediënten en bedenkt welke keukenspullen je nodig hebt. Je concentreert je op het wassen en snijden van de groente. Daarna roer je in de pannen, je bakt en voegt toe. Dat is, op het moment, je wereld en al het andere verdwijnt naar de achtergrond.

Niet voor niets wordt koken ingezet als therapie voor mensen met concentratieproblemen en angsten of in mindfulness-cursussen, Koken en alles wat h ierbij komt kijken, vraagt om een bepaalde planning: bedenken wat je wanneer gaat eten, welke boodschappen je hiervoor gaat doen en dan nog het bereiden van de maaltijd zelf.
Volledig antwoord bekijken

You might be interested:  Hoe Lang Rauwe Melk Koken?

Is koken een vaardigheid?

Kinderen leren vaardigheden – Als kinderen koken leren ze allerlei vaardigheden. Daarbij gaat het niet alleen om de vaardigheid van het eten koken zelf. Als kinderen koken in een groep, bijvoorbeeld op school of tijdens een kinderfeestje, moeten ze goed samenwerken.

Koken van ingewikkelder gerechten vereist vaak goede timing. Kinderen die samen koken moeten dus goed overleggen wie wat doet en wanneer iets in de pan moet. In de praktijk blijkt koken inderdaad een uitstekende manier om samenwerkingsvaardigheden te leren. Daarnaast worden diverse motorische vaardigheden geoefend als kinderen koken.

Motorische vaardigheden die niet ontwikkeld worden met schrijven en handvaardigheid, maar wel tijdens het koken. Vooral handelingen als snijden, rollen, kneden, roeren en schaven zijn goed voor de fijne motoriek. Als kinderen koken maken ze bovendien meestal gebruik van een recept.

 1. De kinderen leren instructies en aanwijzingen lezen en begrijpen en die vervolgens toepassen.
 2. Dat blijkt niet alleen handig te zijn bij het leren koken, maar kan ook bij vele andere facetten in het leven goed van pas komen.
 3. Bovendien stimuleert het de leesvaardigheid zelf; omdat kinderen tegenwoordig niet veel meer lezen, is iedere leesoefening de moeite waard.

Eén van de oorzaken dat kinderen koken lastig vinden in het begin, is het gebruik van alle verschillende maten en eenheden. Grammen en milligrammen, liters, deciliters, milliliters en eetlepels zijn zo wat maten die vaak in recepten terugkomen. Als kinderen koken krijgen ze vanzelf meer inzicht in de betekenis van al die eenheden.
Volledig antwoord bekijken

Waarom moet je eten met weinig water koken?

Argumentatie: als je groenten in een pan met veel kokend water gooit, daalt de temperatuur minder dan wanneer er weinig water in zit. De groenten koken dus sneller, en dat is gunstig. Want tussen 66 en 77 graden Celsius komen er schadelijke enzymen vrij die de vitamines aantasten.
Volledig antwoord bekijken

Waarom is koken belangrijk?

Kokend voedsel op het vuur Koken is het bereiden van voedsel door middel van verhitting. Door deze voedselverwerkingsmethode verandert de structuur en de chemische samenstelling van het rauwe voedsel en worden bacteriën gedood. Daarmee wordt het voedsel makkelijker te verteren en smakelijker, levert het meer energie per beet en neemt de houdbaarheid toe en de kans op ziektes af.

Oken werd mogelijk toen de mens in staat was om vuur te beheersen, Door het koken kon voedsel genuttigd worden dat anders te hard was, giftig, of op een andere manier oneetbaar was. Energetisch joeg koken de calorische waarde van voedsel de hoogte in, doordat meer energie wordt opgenomen per beet en bespaard wordt op het verteringsproces.

Indigeste zetmelen komen beschikbaar als koolhydraten, proteïnen worden getransformeerd en vlees is makkelijker te kauwen. Tegelijk waren er ook energetische kosten verbonden aan koken, zoals het verzamelen van brandstof en het maken van kookgerief,

 • Deze nadelen wogen meer door bij vlees, zodat wordt verondersteld dat vooral planten (in het bijzonder geofyten ) belangrijk waren toen koken tot ontwikkeling kwam.
 • Het koken van voedsel is uniek voor mensen en heeft fysiologische en sociologische veranderingen teweeggebracht.
 • Omdat het de calorische waarde verhoogde, kon een deel van de extra energie aan andere taken worden besteed, zoals mogelijk voortplanting (grotere en meer frequente baby’s) en hersencapaciteit.

Doordat het eten zachter werd, droeg gekookt voedsel mogelijk bij tot het kleiner worden van de tanden, maar ook de tijd die werd besteed aan eten kon afnemen. In plaats van vrijwel de gehele dag te eten, kon het beperkt blijven tot enkele grotere maaltijden.

 1. Wrangham stelt zelfs dat het heeft bijgedragen aan een veranderd darmstelsel en grotere hersenen, maar daar is nog geen algemene consensus over.
 2. Daarnaast bracht het ook sociale veranderingen met zich mee, doordat het leven zich steeds meer af ging spelen rond het vuur.
 3. Naarmate de vaardigheden verbeterden begon smaak een steeds grotere rol te spelen, wat tot uiting komt in de kookkunst waarin gebruik wordt gemaakt van vele verschillende kooktechnieken en door verschillende ingrediënten met elkaar te combineren.

Dit heeft geleid tot vele diverse gerechten en keukens,
Volledig antwoord bekijken

Wat gebeurt bij verdampen?

In de meteorologie bedoelen we met verdamping uitsluitend de overgang van water naar waterdamp, Op land spelen planten een belangrijke rol in dit proces. De term evapotranspiratie is daar een betere benaming. De afgifte van vocht aan de atmosfeer is onmisbaar voor neerslagvorming. Dit maakt verdamping een schakel in de hydrologische kringloop. Hydrologische cyclus (Bron: Wikipedia)
Volledig antwoord bekijken

Wat is het doel van koken?

Wat is het doel van het koken van aardappels of groenten? Door aardappelen of groenten te koken worden de deze zachter en lichter verteerbaar. Koken is een techniek waarbij je het product op een gemakkelijke en efficiënte manier in ruime vloeistof gaart bij een temperatuur die tussen de 95°C en 100°C ligt.
Volledig antwoord bekijken

Hoe kan water verdampen als het niet kookt?

Water kan eigenlijk altijd verdampen. Hoe warmer het water is, hoe makkelijker het gaat. Je kunt het voor je zien door je voor te stellen dat de watermoleculen altijd in beweging zijn. Als het warm is, bewegen ze meer dan wanneer het koud is, als het water bevroren is zitten de moleculen vast in een kristalvorm (ijs).

 • Op het grensvlak tussen water en lucht zijn er altijd moleculen die ‘los schieten’ doordat ze in beweging zijn, en dus gasvormig worden.
 • Hoe warmer het water is, des te meer watermoleculen ‘schieten los’.
 • Omgekeerd gebeurt op het grensvlak ook: moleculen worden weer vloeibaar.
 • En bij ijs gebeurt het zelfde, op het grensvlak tussen ijs en lucht zijn er altijd moleculen die ‘los schieten’ uit hun kristalvorm en gasvormig worden.

En omgekeerd. Deze verandering van toestand noem je een faseovergang en in het schema van Didactiek hierboven zie je alle mogelijkheden. Wij noemen de overgang van vast naar gas ook wel sublimeren.
Volledig antwoord bekijken