Hoe Veilig Is Inductie Koken?

Hoe Veilig Is Inductie Koken
Alle elektrische apparaten die met een stekker op het stopcontact zijn aangesloten, wekken zwakke magnetische velden op met een lage frequentie (50 hertz ). Dat wordt ook vaak elektromagnetische straling genoemd. Het kunnen apparaten zijn die (bijna) altijd aan staan (bijvoorbeeld koelkast, mechanische ventilatie) en apparaten die naar behoefte worden aangezet (bijvoorbeeld televisie of kookplaat).

Alle elektrische kookapparaten (zoals ovens, elektrische en keramische kookplaten) wekken een magnetisch veld op dat ongeveer even sterk is als dat van een stofzuiger, straalkachel of ander huishoudelijke apparaat dat veel stroom verbruikt. De magnetische velden van deze apparaten moeten onder de blootstellingslimieten blijven.

Als de blootstelling onder de daarvoor geldende limieten blijft, ben je voldoende beschermd tegen de nu bekende schadelijke gezondheidseffecten, Magnetron Een magnetron produceert net als andere apparaten een magnetisch veld met de frequentie van 50 hertz.

Daarnaast produceert een magnetron radiofrequente elektromagnetische straling met een frequentie van 2,45 gigahertz, Deze elektromagnetische straling verwarmt het voedsel. Door de deur en behuizing van de magnetron kan ook een deel van de elektromagnetische straling naar buiten lekken. De fabrikant moet ervoor zorgen dat de sterkte van de elektromagnetische straling buiten het apparaat onder de blootstellingslimieten blijft.

Als de deur of behuizing beschadigd of vuil is, kan er meer elektromagnetische straling naar buiten lekken en kan de blootstellingslimiet overschreden worden. Daarom staat in de handleiding van de magnetron dat deze bij een beschadiging niet gebruikt mag worden.

Inductiekoken Bij inductiekoken produceert de kookplaat naast een magnetisch veld met een lage frequentie (50 hertz) ook een magnetisch veld met een hogere frequentie (ongeveer 20 kilohertz). Dit magnetische veld wordt door de metalen bodem van de pan opgevangen, waardoor de bodem van de pan warm wordt.

Is It Safe to Use Induction Cooktop ? | How does Induction Cooktop Work ?

De sterkte van het magnetisch veld tussen de spoel in de kookplaat en de bodem van de pan is hoger dan de blootstellinglimieten. Dat is geen probleem, want er komen geen lichaamsdelen tussen de kookplaat en de bodem van de pan. De bodem van de pan “vangt” als het ware het magnetisch veld en zet die om in stroom en uiteindelijk warmte in de bodem.

 • Hierdoor is boven en naast de pan het magnetisch veld sterk verzwakt.
 • Een inductiekookplaat detecteert of er een geschikte pan op staat.
 • Hij doet dat met een magnetisch veld dat net sterk genoeg is om de metalen bodem van de pan te detecteren.
 • Staat er geen pan op, dan kan de kookplaat niet aanslaan.
 • Als je een pan van de kookplaat aftilt, slaat de kookplaat direct af en is het magnetische veld verdwenen.

Zodra je een pan op de kookzone zet, meet de kookplaat hoeveel energie hij in de bodem van de pan kwijt kan. Als je de kookplaat op de hoogste stand aanzet, zal de sterkte van het magnetisch veld stijgen tot het maximale niveau wat de kookplaat aan de pan kwijt kan.

 1. Bij sommige inductiekookplaten past de kookzone zich aan de grootte van de pan aan.
 2. Als je bij deze kookplaten een kleine pan op de kookplaat zet, wordt het magnetisch veld ook kleiner.
 3. De sterkte van het magnetische veld van de inductiekookplaat mag de blootstellingslimieten niet overstijgen, met of zonder pan op de kookzone.

Bij magnetische velden onder de blootstellingslimieten zijn geen gezondheidseffecten te verwachten. Fabrikanten moeten zorgen dat de elektromagnetische velden afkomstig van inductiekookplaten aan de blootstellingslimieten voldoen en ze worden hierop getest.
Volledig antwoord bekijken

Kan inductie brand veroorzaken?

Verlaag kans op woningbrand, kook op inductie Jaarlijks vinden gemiddeld circa 30 fatale woningbranden plaats in Nederland. Ongeveer een op de zeven fatale woningbranden ontstaat in de keuken. Veel mensen koken nog op gas. Een inductiekookplaat in huis maak koken veel veiliger voor jezelf en je gezin.

‍ Oorzaken fatale woningbrand Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander ‘woon gerelateerd’ object én die niet door opzet is veroorzaakt. In 2017 zijn 27 fatale woningbranden geteld, met in totaal 28 dodelijke slachtoffers (bron: Uitgave van de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid, maart 2018)

Twee derde van de fatale woningbranden ontstond door menselijk handelen, waarbij onvoorzichtigheid met roken (30%) de meest voorkomende brandoorzaak was. Ongeveer een op de zeven fatale woningbranden ontstond in de keuken. ‍ Inductie koken veiliger Een inductiekookplaat genereert een magnetisch veld onder de pan.

 • Hierdoor wordt alleen de pan heet.
 • Het gedeelte van de plaat waar de pan staat wordt wel wat warm door de stralingswarmte van de pan, maar blijft relatief koud.
 • De kans op brandwonden of vlamvattende theedoeken of kleding is klein.
 • Wel zo veilig dus.
 • ‍ Vlam in de pan Ook met inductie koken kan een vlam in de pan ontstaan als de olie in de pan zijn zelfontbrandingstemperatuur bereikt.
You might be interested:  Hoe Lang Udon Noedels Koken?

Toch is de kans op een vlam in de pan kleiner dan bij het koken op gas. Hierbij kan de open vlam makkelijk in de pan slaan door bijvoorbeeld wat vet of olie dat langs de pan druipt. Dit is bij inductie niet mogelijk en de kans op het uitbreken van brand is daarmee ook een stuk kleiner.

‍ Geen kans op een gaslek Met koken op gas zit een ongeluk in een klein hoekje. Er kan een gaslek ontstaan of erger nog: je vergeet een keer het gas dicht te draaien. Dit kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging of zelfs een gasexplosie. Met een inductieplaat is dit onmogelijk. ‍ Gebrand op veiligheid? Bel Betecom Veiligheid in huis is belangrijk.

Zorg voor kleine blusmiddelen, rookmelders, goede vluchtwegen en brandvertraging. Wil je meer informatie over, bijvoorbeeld door rookmelders aan te sluiten op je bestaande beveiligingsinstallatie? Laat het ons weten. Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste oplossing.
Volledig antwoord bekijken

Hoe veilig is inductie?

FEIT 1 – Inductiekoken is de veiligste manier van koken – Inductie koken is de minst gevaarlijke manier van koken. Er is geen open vuur, gas kan niet gaan lekken en je kan jezelf niet branden aan de plaat. Zodra je de pan van de inductie kookplaat haalt, stopt hij met het genereren van energie.
Volledig antwoord bekijken

Kan inductie in de fik vliegen?

Kunnen inductiekookplaten brand veroorzaken? Naast het gemak van koken, hebben inductiekookplaten de noodzaak voor gas- en elektrische apparaten geëlimineerd. Dit vlamloze kookalternatief heeft onzorgvuldige brandincidenten verminderd die anders gevaarlijk en levensbedreigend zouden zijn. Maar hoe veilig zijn inductiekookplaten? Kunnen ze brand veroorzaken? Lees verder terwijl we ingaan op deze veelvoorkomende zorg bij gebruikers van inductiekookplaten.

 • Sinds hun introductie zijn inductiekookplaten voornamelijk verkocht op basis van energie-efficiëntie en veiligheid.
 • Hoe veilig zijn inductiekookplaten? Om te beginnen wordt het oppervlak van inductiekookplaten niet heet.
 • Het is daarom onwaarschijnlijk dat u een omringend voorwerp verbrandt.
 • Er ontstaat een minimale extra warmte van de brander, waardoor je keuken altijd koel en sfeervol achterblijft.

De warmtebron is uit beeld zodra je het kookgerei van de kookplaat haalt. Dit elimineert dan het risico van een accidentele brand. Ondanks het gemak kunnen een paar factoren, als ze niet zorgvuldig worden overwogen, het risico op een accidentele brand vergroten, al kan een dit risico wel fors verminderen.

 • Hier zijn drie belangrijke factoren die, als ze onzorgvuldig worden behandeld, kunnen leiden tot een inductiekookplaat: Je keuze van kookgerei Niet alle materialen zijn geschikt voor inductiekoken.
 • Inductiekookgerei moet ferromagnetisch zijn.
 • Een verkeerde keuze van een kookpan kan riskant en zeer gevaarlijk zijn.

Met een keukenmagneet kun je altijd de compatibiliteit van je kookgerei controleren. Plaats gewoon een magneet op de bodem van het kookgerei. Blijft het plakken, dan is je kookgerei klaar voor inductie. Terwijl je toch bezig bent, moet je ook rekening houden met de thermische eigenschappen van je materiaal.

 1. Hoe hoger de thermische warmte-efficiëntie, hoe beter de kookervaring.
 2. Ten slotte is de bodem en het formaat van je kookgerei een belangrijk veiligheidselement.
 3. Lein kookgerei met een ongelijkmatige bodem kan de warmteverdeling beïnvloeden en voor de veiligheid zorgen.
 4. Je keuze van brandstof Bakolie is de meest gebruikte brandstof op een inductie-unit.

Er worden echter drie cruciale kenmerken in overweging genomen bij het zoeken naar geschikte frituurolie: de rookpunttemperatuur, de vuurpunttemperatuur en de vlampunttemperatuur. De temperatuur van de olie die wordt opgewarmd en rook afgeeft, wordt rookpunttemperatuur genoemd.

 1. De vuurpunttemperatuur is de temperatuur waarbij verwarmde olie blijft branden nadat het door een vlam is ontstoken, terwijl de vlampunttemperatuur de temperatuur is van de verwarmde olie die schuur geeft bij blootstelling aan een vlam.
 2. Ies je kookbrandstof dus zeker zorgvuldig.
 3. Je inductie-eenheid Zoals eerder vermeld, zijn de belangrijkste onderdelen van een inductie-eenheid de keramische plaat, het bedieningspaneel en het netsnoer.

Hierdoor is de stroomkabel niet brandwerend en kan deze gemakkelijk worden beschadigd. Bovendien kan oneigenlijk gebruik van een inductiekookplaat er ongetwijfeld toe leiden dat het een keukenbrandgevaar wordt. Je kunt echter deze functies insluiten voor meer veiligheid:

Introduceer een automatische uitschakelfunctie. Deze functie is handig wanneer kookgerei van de inductiekookplaat wordt verwijderd en wanneer het apparaat gedurende een ononderbroken periode van 90 minuten geen temperatuur-/vermogensverandering ervaart. Installeer een veiligheidsuitschakelsysteem om elke vorm van oververhitting te beteugelen. Installeer naast een ook een ventilator/afzuigkap om te voorkomen dat restwarmte zich ophoopt in de kookplaat. Introduceer een functie die het vermogen uitschakelt zodra het kookgerei is verwijderd.

You might be interested:  Hoe Lang Verse Spaghetti Koken?

Volledig antwoord bekijken

Is inductie straling?

nieuws Nog altijd duiken op het internet onheilspellende berichten op over de gevaren van inductiekookplaten (en microgolfovens). Er zouden gevaarlijke stralen vrijkomen en de bereide gerechten zouden hun voedingswaarde verliezen en zelfs gevaarlijk kunnen zijn.

 1. Gevaarlijke stralen? Bij het gebruik van een inductiekookplaat zouden (levens)gevaarlijke stralen vrijkomen direct van het apparaat of via het ‘energetisch geladen’ voedsel.
 2. Door langdurige blootstelling aan deze straling zouden onder meer veranderingen optreden in de samenstelling van het bloed, waardoor het immuunsysteem afgezwakt wordt en er verhoogde kans op bijvoorbeeld leukemie zou bestaan.

Het klopt dat inductieplaten elektromagnetische velden opwekken. Het gaat om intermediaire of middenfrequenties (IF) tussen 20 – 100 kHz. Hetzelfde gebeurt bij bijvoorbeeld antidiefstal- en identificatiesystemen, spaarlampen. Voor inductiekookplaten gelden strenge veiligheidsnormen.

Zo mag een inductiefornuis volgens de normen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) de referentiewaarde van 6,25 microtesla (µT) niet overschrijden in geval één inductiekookplaat wordt gebruikt met geschikt materiaal en de persoon zich op 30 cm afstand van de kookplaat bevindt.

Alle toestellen die bij ons op de markt zijn, beantwoorden aan deze veiligheidsnormen. Mogelijke blootstelling aan elektromagnetische velden • Een klein deel van het magnetisch veld dat door de inductiespoel wordt opgewekt, wordt niet geabsorbeerd door de kookpot en komt vrij in de onmiddellijke omgeving van de plaat.

Dit kan in het menselijk lichaam een elektrische kringstroom opwekken. Uit metingen in opdracht van het Zwitserse ministerie van volksgezondheid blijkt dat de veilige richtwaarde niet overschreden wordt op 5 tot 10 cm afstand van de plaat, ook niet wanneer meerdere potten tegelijk worden gebruikt. Op minder dan 1 cm van de kookplaat kan de richtwaarde wel overschreden worden.

Ook wanneer de pot kleiner is dan de kookzone, niet in het midden van de kookzone staat of wanneer niet-aangepaste pannen worden gebruikt, kunnen de richtwaarden wél overschreden worden. • Wanneer de kookplaat wordt aangezet, wordt de kookpot licht elektrisch geladen.

Bij aanraking kan een lichte elektrische stroom door het lichaam gaan. • Indien een persoon de kookpot aanraakt (rechtstreeks of onrechtstreeks via keukenmateriaal zoals een metalen lepel), kan een kleine stroom door het lichaam gaan. Mogelijke gezondheidseffecten • Intermediaire elektromagnetische velden kunnen in het lichaam elektrische velden en stromen opwekken.

Zeer sterke stromen kunnen mogelijk zenuwen en spiercellen prikkelen. De door de ICNIRP toegelaten stroomsterktes laten alleen stromen toe die 50 keer lager liggen dan de grenswaarde waarop het zenuwstelsel wordt geprikkeld. Acute effecten kunnen voorkomen worden door de verligheidsvoorschriften (zie verder) te respecteren.

• Volgens een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) uit 2005 en een nieuwe ‘Opinion on Potential Health Effects of Exposure tot Electromagnetic Fields’ van het Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) van de Europese Unie uit 2015 zijn er tot nu toe geen aanwijzingen voor schadelijke gezondheidseffecten op de lange termijn van intermediaire elektromagnetische velden.

Zowel de WHO als de SCENIHR dringen echter aan op meer onderzoek. • Alhoewel de kans zeer klein is kan niet uitgesloten worden dat de magnetische velden die door inductie worden opgewekt een unipolaire pacemaker of een ingeplante defibrillator kunnen verstoren als de drager dicht bij de inductieplaten staat.

Hoe uw inductieplaten veilig gebruiken? Omdat bij gebruik van inductieplaten een geringe hoeveelheid straling kan vrijkomen, volgt u het best de volgende veiligheidsvoorschriften.1. Gebruik enkel kookpotten die geschikt zijn voor inductiekoken. Dit wordt aangegeven door de fabrikant.2. Gebruik geen beschadigde kookpotten waarvan de bodem is gedeukt of bol staat.3.

Gebruik een kookpot die de plaat volledig bedekt: gebruik geen te kleine kookpotten en plaats de kookpotten centraal op de kookzone.4. Gebruik zoveel mogelijk de achterste kookplaten.5. Hou een afstand tot de kookplaten van minstens 5 tot 10 cm en bij voorkeur 30 cm.

 • Dit geldt zeker voor zwangere vrouwen en kleine kinderen.6.
 • Gebruik geen metalen lepels tijdens de bereiding om lekkage van straling naar het lichaam te voorkomen.7.
 • Mensen die een unipolaire pacemaker of ingeplante defibrillator hebben, bespreken het best met hun arts of ze inductieplaten kunnen gebruiken.

De British Heart Foundation (BHF) adviseert mensen met een pacepaker om minstens 60 cm verwijderd te blijven van inductieplaten Ongezonde voeding? Voedsel gekookt op inductieplaten zou volgens allerlei internetsites een chemische verandering ondergaan waardoor de voedingswaarde grotendeels verloren gaat.

Het zou zelfs bepaalde veranderingen in het bloed en het immuunsysteem veroorzaken, wat het risico op kanker en allerlei infectieziekten zou verhogen. Voor deze beweringen bestaat geen enkel wetenschappelijk bewijs. Het is nooit aangetoond dat voedsel dat bereid is op de inductieplaat (of in de microgolfoven) van samenstelling zou zijn veranderd, schadelijke stoffen zou bevatten of minder voedingswaarde zou hebben dan conventioneel bereid voedsel, integendeel zelfs.

You might be interested:  Hoe Lang Ei Bewaren Na Koken?

De kortere kooktijd heeft net een positief effect op de voedingswaarde van het voedsel. Het voedsel neemt slechts de warmte in de pan over, waardoor het voedsel nooit beschadigd kan raken door de inductieplaat en de straling in deze plaat. Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.
Volledig antwoord bekijken

Kan je inductie aanraken?

Minst gevaarlijke manier van koken – Inductie koken is de minst gevaarlijke manier van koken. Koken op gas is gevaarlijker, omdat er hierbij sprake is van open vuur. Hierdoor ontstaat er regelmatig vlam in de pan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat gas gaat lekken.

Dit kan uiteindelijk voor gevaarlijke situaties zorgen. Omdat een, kan het voorkomen dat jij jezelf brandt of dat een voorwerp (dat in aanraking komt) smelt of verbrandt. Dit is bij inductiekoken niet mogelijk. Alleen de bodem van de pan wordt opgewarmd. Het enige risico is dat jij jezelf brand aan de hete pan.

Dit kan echter bij elke vorm van koken voorkomen.
Volledig antwoord bekijken

Hoe bescherm ik mijn inductiekookplaat?

Wat is een inductie beschermer? – Een inductie beschermer is een dunne, afdekkende laag die je op je inductiekookplaat legt. Deze laag beschermt het glas van je inductie kookplaat, tegen krassen en andere beschadigingen. Een afdekplaat voor je inductiekookplaat maakt het ook gemakkelijker om de inductie kookplaat schoon te maken en schoon te houden.
Volledig antwoord bekijken

Hoeveel lawaai maakt een inductie kookplaat?

Wat doe je als je inductie kookplaat geluid maakt? Geschreven door Caitlin 17 januari 2023 09.28 Het is vaak normaal als je kookplaat geluid maakt. Hier zijn verschillende oorzaken voor. Sommige geluiden komen door de technologie, andere geluiden hebben te maken met de pannen. In dit artikel vertellen we je meer over deze geluiden. Bij het koken op inductie hoor je soms geluiden. We behandelen de volgende geluiden in dit artikel.

Een brommend geluid Een zoemend geluid Een knetterend geluid Een fluitend geluid Een blazend geluid Een tikkend geluid Een ander geluid

Wanneer je een 1 fasen kookplaat hebt, maakt deze meer geluid. Dit is omdat de kookplaat minder constant vermogen aankan. Hierdoor krijgt de kookplaat steeds een korte stoot aan vermogen. Dit hoor je door een afwisseling van een harder en zachter zoemend geluid. De boostfunctie maakt bij elke fase geluid. De kookplaat gebruikt hier het maximale vermogen, waardoor je een harder geluid hoort. Hoor je een brommend geluid? Dit komt doordat de metalen onderdelen in de bodem van de pan uit meerdere lagen bestaan die trillen. Dit is vaak het geval bij minder kwalitatieve pannen met een gelijmde bodem. Het verschilt van pan tot pan en vermindert vaak na enkele minuten. Maakt je kookplaat een zoemend geluid? Dan hoor je het geluid van het magnetische veld tussen de panbodem en kookplaat. De inductiestromen in de kookplaten veroorzaken trillingen in de panbodem. Je hoort dan bijvoorbeeld een brommend, hoog zoemend geluid of een hoge pieptoon. Dit is normaal. Het geluid verdwijnt wanneer je de pan van de kookzone haalt. Dit geluid ontstaat als pannen uit verschillende materiaallagen bestaan. Het wordt veroorzaakt door trillingen in de aanraakvlakken van de verschillende materiaallagen. Het geluid hangt af van de kwaliteit van de pannen en het type voedsel dat je bereidt. Maakt je kookplaat een fluitend geluid? Deze geluiden ontstaan bij pannen die bestaan uit verschillende materiaallagen. Je hoort dit geluid ook als je 2 aangrenzende kookzones tegelijkertijd op de maximale temperatuur gebruikt. Dit geluid verdwijnt of is zachter als Je je kookplaat op een lagere temperatuur instelt. In je kookplaat zit een interne koelventilator. De temperatuur in de kookplaat moet namelijk niet te hoog worden. Om deze reden is de kookplaat voorzien van een ventilator. Deze maakt meer of minder geluid bij verschillende standen. Nadat de kookplaat is uitgeschakeld, blijft de ventilator doorlopen tot de kookzone voldoende is afgekoeld. Wanneer je kookplaat een tikkend geluid maakt, heeft dit verschillende oorzaken.

Er zit vocht onder de bodem van de pan. Maak dit droog. Gebruik je je kookplaat op een laag vermogen? Dan hoor je soms af en toe een tik. Dit is normaal. Je hoort de elektronica schakelen. Ook oudere pannen kunnen een tikkend geluid veroorzaken. Controleer of er voldoende afstand is tussen je pannen, zodat deze niet tegen elkaar aanstaan.

Maakt je kookplaat één van de bovenstaande geluiden? Maak je dan geen zorgen. Je kookplaat werkt normaal. Hoor je een ander geluid? Kijk dan in de handleiding van de kookplaat, mogelijk staat hier iets beschreven. Lost dit het ook niet op? Neem dan contact op met onze klantenservice. : Wat doe je als je inductie kookplaat geluid maakt?
Volledig antwoord bekijken