Hoe Doe Je Een Wortel In Excel? (Solution)

Je kunt deze formule ook rechtstreeks in een cel typen waar je een wortel wilt trekken. Vul dan in de cel naar keuze de volgende formule: =C. WORTEL(het getal waar je de wortel van wilt trekken). In dit voorbeeld zal het dus de formule =C.

Hoe krijg je een wortel in Excel?

Excel heeft geen ingebouwde functie om de nde wortel van een getal te berekenen. Dit is waar de tot de macht een half formule van pas komt. Verhoog eenvoudig dat getal tot de macht van 1 / n om de nde wortel van een getal te berekenen.

Hoe doe je wortel?

Een kwadraat is een getal keer zichzelf, bijvoorbeeld 4 2 =16. Bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kan vermenigvuldigen om dat antwoord te krijgen. Je schrijft een wortel met het teken √. Een som schrijf je op als: √25=5.

Hoe Derdemachtswortel in Excel?

Algemeen geldt dat de n-de machtswortel uit een bepaald getal gelijk is aan datzelfde getal tot de macht de inverse van de n-de machtswortel. Dat klinkt misschien moeilijk, maar n√(xm) = xm/n. Dus je kunt 3 x herschrijven als x1/3. In Excel wordt dat dan x