Bereken Bmi Man

Bereken Bmi Man
Hoe kun je zelf je BMI berekenen? – Je kunt je BMI zelf uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Als je bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.

Wat is de gemiddelde BMI in Nederland?

Wat is een gezond BMI? – Voor volwassenen van 19 tot en met 69 jaar ligt een gezond BMI tussen de 18,5 en de 25. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor volwassen vanaf 70 jaar en kinderen gelden andere grenzen voor ondergewicht, overgewicht en gezond gewicht.

Hoe groot is de gemiddelde Nederlandse man?

12 Belangrijkste Tips om Buikvet te Verbranden

Wanneer spreken we van een ‘grote lengte’? – Nederland heeft de langste bevolking ter wereld. Mannen zijn gemiddeld 184 cm lang, vrouwen 170,6 cm. De langste 2,5 procent van de bevolking is langer dan 198 cm (mannen) of 184 cm (vrouwen). Hoe groot u zich voelt hangt ook af van andere factoren: hoe groot zijn uw ouders en vrienden? En heeft u er last van?

Hoeveel BMI is obesitas?

BMI berekenen

Resultaat BMI (kg/m²) Gewichtstoestand
Lager dan 18,5 Ondergewicht
Tussen 18,5 en 25 Gezond gewicht
Tussen 25 en 30 Overgewicht
Hoger dan 30 Obesitas