Met Hoeveel Dobbelstenen Speel Je Yahtzee?

Met Hoeveel Dobbelstenen Speel Je Yahtzee
Yahtzee

Yahtzee Het dobbelspel Yahtzee is wereldwijd bekend en is ook in ons land ra.

Het dobbelspel Yahtzee is wereldwijd bekend en is ook in ons land razend populair. Het spel wordt gespeeld met vijf dobbelstenen en scoreblok, waar het ook een zeer compact spel is. Elke deelnemer mag bij elke beurt driemaal de dobbelstenen werpen. De bedoeling is om een zo’n hoog mogelijke score te bereiken, deze kan vervolgens worden opgeschreven op het scoreblokje.

De deelnemer mag bij de eerste twee worpen zijn stenen apart leggen en met de overige dobbelstenen gooien. Echter na de derde worp staat de score vast en is dat niet meer mogelijk. Er moeten steeds combinaties van het scoreblok worden gehaald. Het is natuurlijk ook een mogelijkheid dat de gewenste combinatie al bij de eerste worp tot stand zal komen.

Het is niet verplicht om drie keer te gooien met de dobbelstenen.

Hoe speel je het spel Yahtzee?

Doel va n Yahtzee. – Doel van het spel is proberen om combinaties met de dobbelstenen te gooien, zodanig dat ze passen in één van de 13 categorieën op het scoreblok en zo de hoogste score opleveren. U kunt één ronde spelen, een wedstrijd of een toernooi. Bijvoorbeeld wie de hoogste score heeft na vijf rondes.

Wat moet je doen als je 2x Yahtzee gooit?

Yahtzee-bonus – De speler kan een Yahtzee-bonus scoren als hij meerdere keren vijf gelijke dobbelstenen heeft in hetzelfde spel. Voorwaarde is dat de eerste Yahtzee genoteerd is met 50 punten en niet 0 is. De bonus bedraagt 100 punten voor de tweede en elke volgende yahtzee.

 1. De combinatie wordt tijdens dezelfde beurt ook in een andere categorie ingevuld.
 2. Als het Yahtzee-vakje al is ingevuld (met 0 of 50 punten) dan geldt de combinatie ook als Full House (25 punten), Kleine straat (30 punten) of Grote straat (40 punten).
 3. Voorwaarde is dat het vakje uit de lijst 1 t/m 6 van het aantal ogen van de Yahtzee reeds is ingevuld.

Spelregels Yahtzee. Bron* Wikipedia Heel belangrijk 😉, Gebruik één blaadje per persoon. Leuk, want zo kan je de scores uit verschillende rondes vergelijken.

€ 0.30

: Spelregels Yahtzee – Dobbelstenenshop

Wat is full house bij Yahtzee?

Full House : 25 punten voor 3 gelijke en één paar. (5 gelijke telt niet als Full House, tenzij het vak Yahtzee reeds ingevuld is).

Wat is een kleine straat bij Yahtzee?

Yahtzee: grote en kleine straat – Jullie hebben bij vraag 2412 de volgende vraag: “Ik moet de kans weten op Full House (2+3 dezelfde), Three of a Kind (3 dezelfde), Carr(4 dezelfde), kleine straat (4 opeenvolgend) en grote straat (5 opeenvolgend). bij het n keer gooien met 5 dobbelstenen.

Hoeveel dobbelstenen met regenwormen?

Regenwormen

Regenwormen Het spel Regenwormen is snel, gemakkelijk en zeer compact. Dit dobbe.

Het spel Regenwormen is snel, gemakkelijk en zeer compact. Dit dobbelspel kan altijd en overal gespeeld worden. Al met al duurt een spelletje ongeveer dertig minuten en dankzij het formaat kan het op elke plek worden gespeeld. Elke speler die tot 36 kan tellen, die kan een spelletje meedoen.

 • Wanneer een speler aan de beurt zal zijn, mag hij of zij acht dobbelstenen gooien.
 • Alle dobbelstenen met hetzelfde aantal mogen opzij worden gelegd, datzelfde geldt voor een regenworm.
 • Vervolgens dienen de overgebleven dobbelstenen opnieuw gegooid te worden en de stenen met een ander aantal moeten opzij gelegd worden.

Is jouw totaalaantal 21 punten of meer (en is er ook worm gegooid), dan mag je zomaar een steen met hetzelfde aantal van jouw tegenstander worden afgepakt. Probeer het risico zo minimaal mogelijk te houden en wissel zo nu en dan af met de getallen. Elke steen beschikt over een aantal regenwormen en degene die daar de meeste van heeft is de winnaar van dit spannende spelletje.

Hoe groot is de kans op Yahtzee in 1 keer?

Hoe groot is de kans op yahtzee (vijf dezelfde)? Als je vijf dobbelstenen gooit, dan is de kans op 5 dezelfde: 6/6 * 1/6 * 1/6 * 1/6 * 1/6 = 1/1296 = 0,077%. Let op dat de eerste kans 6/6 oftewel 1 is.

Wat als je 3 keer Yahtzee gooit?

2x Yahtzee in 1 potje (of nog vaker) – Als je meer dan één ‘Yahtzee’ gooit, kun je pas echt een superscore verzamelen. Gooi je 2 keer Yahtzee in 1 potje, dan ontvang je 100 bonuspunten. Elke extra ‘Yahtzee’ is nog eens 100 bonuspunten waard. Weet je 3x Yahtzee in 1 potje te gooien, dan scoor je dus 2x 100 = 200 bonuspunten.

Naast de bonuspunten krijg je het aantal punten voor dat je gegooid hebt. Een voorbeeld: gooi je vijfmaal een 3? Dan ontvang je 100 bonuspunten plus de 15 punten van al je 3-en in het vakje van de 3-en aan de bovenkant. Zijn jouw 3-en al vol? Dán mag je de score van 15 ook bij ‘3 dezelfde’, ‘4 dezelfde’, ‘volle bak’ (=full house), of ‘kans’ zetten.

Het is dus niet correct om enkel 100 bonuspunten te tellen, zonder vakje in te vullen. Dat zou namelijk betekenen dat er een vakje overblijft nadat alle spelers 13x hebben gegooid. Je moet na elke worp een vakje invullen (desnoods een streepje bij een straat, als je bv yahtzee gooit in de laatste worp en alleen de straat is nog open).

Wie gooit het meest?

Rekendoelen bij het spel:

Tellen en vergelijken van hoeveelheden tot en met 6/12 Kleine hoeveelheden overzien zonder tellen tot en met 6/12 Verkort tellen tot en met 6/12 Opzeggen van de telrij tot en met 6 of 12 Tellen van hoeveelheden tot en met 6 of 12 Vergelijken/ordenen op meer, minder, meeste, minste, evenveel tot en met 6 of 12 Verkort tellen met behulp van de dobbelsteenstructuur tot en met 6 of 12 Het oplossen van eenvoudige optelproblemen onder 6 of 12 Redeneren over spelsituaties rond getalbegrip

Groepen 1, 2 Rekendomein Getalbegrip Drempels 0A – Getalbegrip t/m 12 Speelduur 5 – 10 minuten Aantal spelers 2 spelers Spelgegevens Wie het meeste gooit is een van de vijf spellen uit de doos Als kleuters leren tellen, Prijs van de doos: € 29,95 Uitgever: Wizz Spel Verkrijgbaar bij: Wizz Spel Beginvoorwaarden rekenvaardigheden

You might be interested:  Vitamine D3 Hoeveel Per Dag?

Kunnen tellen van stippen op één of twee dobbelstenen Begrijpen van begrippen als meeste, minste, meer, minder, evenveel

Executieve vaardigheden

Eerst nadenken, dan doen (RI) Met je emoties omgaan (ER) Je aandacht erbij houden (VA) Onthouden van informatie (WG) Nadenken over wat je doet en kunt (MC)

Toelichting bij het spel Bij dit spel gooien de twee spelers tegelijk met één of twee dobbelstenen en vergelijken het aantal stippen dat ieder gooit. Ze kunnen daarbij alle stippen tellen of ze vergelijken zonder tellen, bijvoorbeeld: ‘meteen zien bij grote verschillen, of ‘weten’ wat meer is doordat ze de stippatronen kennen.

 • Bij het vergelijken van worpen met twee dobbelstenen zijn nog veel meer mogelijkheden, ook van redeneren, bijvoorbeeld: ‘we hebben allebei een vier gegooid, en ik heb een vijf en jij hebt een één, dus heb ik meer’.
 • Bij het tellen zijn ook aanpakken op verschillend niveau mogelijk: alle stippen apart tellen, of weten hoeveel het er zijn (2 en 3 is 5) of doortellen vanaf de ene dobbelsteen: ‘dit zijn er vier, en dan nog vijf, zes, zeven’.

Deze laatste variant doen kinderen vaak niet vanzelf en het is de moeite waard hen hierop te wijzen (zie ook hieronder bij ‘Peilen, stimuleren, leren’). Het spel uitleggen Dit spel is eenvoudig uit te leggen en heeft slechts enkele spelregels. Leg het spel uit terwijl u het met een kind of de kinderen speelt.

 • Er zijn twee varianten, een waarbij de spelers met elk één dobbelsteen gooien (dit sluit aan bij groep 1) en een moeilijkere variant waarbij ze beiden met twee dobbelstenen gooien.
 • Gebruik bij de uitleg alleen de variant die aansluit bij het niveau.
 • Variant 1 Leg bij deze variant 10 fiches bij elkaar, dit is de pot.

Allebei de spelers krijgen één dobbelsteen. Ze gooien tegelijk met hun dobbelsteen. Wie het meeste gooit, mag een fiche pakken. Gooien ze evenveel, dan krijgen ze allebei een fiche uit de pot. Het spel is afgelopen als de pot leeg is. Wie dan de meeste fiches heeft, is winnaar.

Variant 2 Leg 15 fiches bij elkaar en geef beide spelers ieder twee dobbelstenen. Ze gooien tegelijk met hun twee dobbelstenen. Wie het meeste gooit, krijgt een fiche uit de pot. Gooien ze evenveel, dan krijgen ze allebei een fiche uit de pot. Het spel is afgelopen als de pot leeg is. Wie dan de meeste fiches heeft, is winnaar.

Peilen, stimuleren, leren In dit spel komen veel aspecten van tellen en getalbegrip aan de orde: tellen, vergelijken, redeneren. Het is een goed spel om het niveau van kinderen te peilen en te stimuleren. Met de volgende vragen/interventies kunt u een kind aanzetten tot leren, redeneren en reflecteren.

‘Wie krijgt een fiche uit de pot? Hoe zie je wie het meeste heeft gegooid?’ ‘Wie staat voor?’ ‘Wie gaat er winnen denk je? Waarom denk je dat?’ ‘Kun je ineens zien, zonder tellen wie meer heeft?’ Kinderen die verder in hun rekenontwikkeling zijn, kunt u éérst beiden met één dobbelsteen laten gooien. ‘Kun je nu al zeggen wie er meer zal gooien als je de andere dobbelsteen erbij gooit? Hoe weet je dat? Waar hangt het vanaf? Wat kun je allemaal nog gooien?’ U laat de kinderen dan redeneren over wat wel en niet mogelijk is.

Let erop dat het bij dit spel vaak niet nodig is om alle stippen of fiches te tellen. Vaak is vergelijken ook voldoende. Het is belangrijk dat kinderen dit verschil zien en dus ook niet altijd meteen gaan tellen. Stimuleren van executieve vaardigheden Voor kinderen die moeite hebben met stilzitten, antwoord geven zonder na te denken, slecht tegen hun verlies kunnen of moeite hebben met concentreren (aandacht richten op een taak), is het spelen van dit spel lastig.

 • Tegelijkertijd duurt het niet lang en kunnen ze daarom wel werken aan verschillende executieve vaardigheden (RI, ER en VA).
 • Bij het spelen van dit spel is het vooral belangrijk dat het kind eerst ‘goed’ nadenkt voor hij antwoord geeft (RI).
 • Er zijn immers meer manieren om tot een antwoord te komen en als een kind te snel denkt dat hij het wel weet, kan hij ernaast zitten.

Dit kan er vervolgens voor zorgen dat zijn aandacht verslapt (VA) of het heeft invloed op zijn gevoelens (ER). Als u in interactie blijft met het kind (vragen stellen) leert het kind ook te reflecteren op zijn eigen handelen (MC). Juist het feedback geven tijdens het spelen is hierbij van groot belang.

Links onder op deze pagina vindt u downloads van de spelregels van Wie het meeste gooit en een handreiking voor de leraar en een voor de leerling met nog meer suggesties voor het peilen en stimuleren van getalbegrip. Zie voor meer informatie over de drempels: rondjerekenspel.nl en www.wizz-spel.nl, Wie het meeste gooit kunt u ook zelf samenstellen: U heeft 15 fiches of blokjes nodig en twee keer twee dobbelstenen.

Wat is Carre bij Yahtzee?

Yahtzee Jokers – Een Yahtzee scorevakje dat is ingevuld levert later in het spel een extra voordeel op (het maakt niet uit of er een 0 of een 50 staat). Dit gebeurt wanneer je een Yahtzee dobbelt maar het betreffende Yahtzee vakje al ingevuld is. Voorwaarde is dat het vakje van het getal waarmee je Yahtzee gegooid hebt in de bovenste rijen (1 t/m 6) al is ingevuld.

 • Three of a Kind, Carré of Chance: totaal van de 5 dobbelstenen
 • Full House: 25 punten
 • Kleine Straat: 30 punten
 • Grote Straat: 40 punten

Zijn al deze vakjes in de onderste helft al ingevuld? Dan noteer je een 0 (je kunt alsnog een Yahtzee Bonus verdienen). Mochten het specifieke vakje bovenaan wel al ingevuld zijn, mag je geen Joker inzetten en behandel je het als een normale worp. Wel kun je de Yahtzee Bonus verdienen.

Wat is de hoogste score ooit bij Yahtzee?

De hoogste score die je kunt halen in één kolom met Yahtzee is 375 punten. Hiermee zijn alle vakjes maximaal van punten voorzien en dan ook nog in de hoogste combinaties. Bij deze 375 zijn eventuele extra bonuspunten voor extra Yahtzee buiten beschouwing gelaten. Yahtzee is in 1954 bedacht in Canada.

Wat is de hoogste Full House?

De best mogelijke straight flush is bekend als de royal flush, die bestaat uit de aas, koning, vrouw, boer en tien van dezelfde kleur. Een royal flush kan niet verliezen.

Wat is hoger flush of Full House?

Van meest naar minder waard bij poker Royal flush, Straight flush, Four of a kind, Full house, Flush, Straight, Three of a kind, Two pair, One pair en onderaan de High card. De full house staat dus boven de flush in het rijtje.

You might be interested:  Hoeveel Gram Is 1/2 Cup?

Wat is de gemiddelde score bij Yahtzee?

Het Parool van 9 oktober 1999 – Het leven in het algemeen, en Yahtzee in het bijzonder, zit vol moeilijke beslissingen. Het is uw allereerste beurt, u gooit direct drie zessen en twee enen – wat moet u doen? De drie zessen bewaren, of snel 25 scoren in full house? U besluit de zessen te bewaren, en gooit er in de derde poging nog een zes en een twee bij.

 • Wat te doen: 24 scoren in de zessen, of 26 in vier gelijke? Geroutineerde Yahtzee-spelers weten wel ongeveer – of denken wel ongeveer te weten – welke worpen ze waar moeten scoren om een zo hoog mogelijke eindscore te bereiken.
 • Maar de computer kan het ze precies kunnen vertellen, zoals de computer ook niet meer te verslaan is bij andere denkspelletjes.

Afgelopen dinsdag introduceerde de Eindhovense wiskundige Tom Verhoeff op een bijeenkomst op de Technische Universiteit zijn oplossing voor Yahtzee. Hij heeft via een ingenieus computerprogramma alle mogelijke worpen en scores doorgerekend, en is bijvoorbeeld tot de slotsom gekomen dat u in de eerste worp het best de zessen opzij kunt leggen: dan mag u een eindscore van 265 punten verwachten, terwijl de full house u een verwachte eindscore van 254 punten oplevert.

Ook het tweede dilemma is snel opgelost: beter is het de zessen te nemen (voor een verwachte eindscore van 268 punten) dan de vier gelijke (262 punten). Daarmee is het spel, ongeveer vijftig jaar nadat het werd bedacht, geheel ontrafeld. Volgens spellenfabrikant Hasbro, eigenaar van de naam Yahtzee, werd het spel ontworpen door een rijk Canadees echtpaar om aan boord van hun jacht te spelen.

Het heette dan ook aanvankelijk Yacht, en onder die naam is het nog steeds wel bekend. In 1956 benaderden zij Edwin Lowe, de man die in de jaren twintig rijk was geworden met het verkopen van Bingo-spellen, met de vraag of hij het spel op de markt wilde brengen.

 1. Lowe veranderde de naam in Yahtzee.
 2. Aanvankelijk liep de verkoop volstrekt niet, maar nadat Lowe speciale Yahtzee-feestjes was gaan geven, verspreidde het spel zich sneller.
 3. Tegenwoordig worden er meer dan vijftig miljoen spellen per jaar verkocht, en Hasbro schat dat ongeveer honderd miljoen mensen op de hele wereld het regelmatig spelen.

De regels kunnen dus wel bekend worden verondersteld. De aantrekkingskracht van het spel zit natuurlijk in de eenvoud van die regels, de combinatie van geluk en kunde, en de voortdurende dilemma’s zoals hierboven geschetst. Daarnaast raakt het spel nooit uitgeput: er zijn in totaal bijna 3 x 10 119 (een 3 met 119 nullen) verschillende spelverlopen mogelijk.

 1. Bij boter-kaas-en-eieren zijn dat er 5478, bij vier-op-een-rij zeventig biljoen (een 7 met 13 nullen).
 2. ‘Maar door de aard van het spel is het wel mogelijk flink te snoeien in het aantal door te rekenen mogelijkheden,’ zo zei Verhoeff.
 3. ‘Voor de computer maakt het bijvoorbeeld niet uit welke stenen een speler heeft opgenomen voor een volgende poging, het gaat om het resultaat.

Hoe een full house tot stand gekomen is doet er niet toe. Ook al verschilt het verleden, de toekomstmogelijkheden blijven gelijk.’ Voor het beschouwen en doorrekenen van alle spelsituaties maakt de computer gebruik van een zogenaamde ‘spelboom’. De eerste worp van een beurt geeft bijvoorbeeld 6 mogelijkheden voor een yahtzee, 30 voor een full house en 150 voor drie gelijke.

 • Wie in de tweede worp drie gelijke gooit, kan weer verschillende voortzettingen kiezen, maar een aantal zeker niet.
 • Wie met drie zessen en twee enen besluit de zessen te laten liggen, kan niet met de laatste worp drie enen, of tweeÎn, werpen.
 • Bovendien maakt het niet uit of die drie gelijke ineens in de tweede worp werden gegooid, of in twee worpen bijeen werd gesprokkeld.

‘Ook dat scheelt erg in het rekenwerk,’ aldus Verhoeff. Terug naar boven Dat er toch nog zoveel verschillende spelmogelijkheden zijn, heeft ermee te maken dat het Yahtzee-papiertje ook nog op miljarden verschillende manieren kan worden ingevuld. Anderzijds, voor de computer geeft het niet of iemand een 0 bij grote straat heeft ingevuld of 40: het is alleen van belang dat het vakje bezet is (al scheelt het uiteraard wel voor de score).

Uiteindelijk slaagde Verhoeff erin het complete spel door de computer te laten uitrekenen en doorrekenen, en sinds kort staat zijn ‘Optimal Solitaire Yahtzee Player’ ook op het internet. Opmerkelijk genoeg verscheen enkele maanden geleden van de Duitse wiskundige Felix Holderied, werkzaam aan de universiteit van Karlsruhe, eveneens een Yahtzee-speler op het web.

Via een iets andere wiskundige techniek had ook Holderied het Yahtzee-spel – al enige jaren geleden – opgelost en besloot hij onlangs het geschikt te maken voor het internet. Kennelijk was de tijd aangebroken dat computers het spel konden kraken, en kregen twee wiskundigen onafhankelijk van elkaar hetzelfde idee.

Verhoeffs web-pagina biedt verder een fraaie vaardigheidstoets, waarmee de computer aan het eind van het spel alle keuzes analyseert, aangeeft wat een betere keus was geweest, en berekent hoeveel dat had gescheeld op de eindscore. Wie de toets vaak ondergaat, verbetert spelenderwijs zijn strategie. Verhoeff heeft met zijn programma natuurlijk ook al een uitgebreidere analyse van het complete spel gemaakt.

Zo blijkt dat de gemiddelde winstverwachting voor een spel uitkomt op 254,59 punten. Holderied komt overigens uit op 245,87 punten, maar dat komt omdat hij niet werkt met de extra yahtzees en jokers (de jokers maken niet zoveel uit, maar de extra yahtzee-bonus scheelt flink – ook in de strategie).

 • Verder kon Verhoeff afgelopen dinsdag verklappen dat op den duur de helft van de spelletjes boven de 248 punten zullen uitkomen, dat de beste beurt om mee te beginnen, een yahtzee, de winstverwachting meteen opschroeft naar 321 punten, en dat de slechtste eerste beurt met 2 3 4 4 6 eindigt.
 • Het beste is het dan in dat geval maar 19 in kans te zetten, maar de winstverwachting voor het spel zakt hoe dan ook met maar liefst 15,6 punten.

Het kan trouwens nog slechter: als de dobbelstenen helemaal niet willen meewerken, kan een speler zelfs met de beste strategie uitkomen op een eindscore van 12 punten. Verder wordt in twee derde van de partijen de bonus voor de bovenste helft niet gehaald, kan met de goede strategie eens in de drie spelletjes yahtzee worden gegooid, en moet in de eerste beurt nooit vier gelijke worden gescoord.

 1. Ook al is Yahtzee opgelost, dat betekent niet dat wiskundigen nu klaar zijn met hun berekeningen.
 2. ‘Alleen al het criterium ‘optimaal’ valt op veel manieren uit te leggen,’ aldus Verhoeff.
 3. ‘De meest voor de hand liggende strategie is natuurlijk zoveel mogelijk punten te halen.
 4. Maar onder ‘optimaal’ zou je ook kunnen verstaan het zo groot mogelijk maken van de kans een bepaalde score te overtreffen waarbij je af en toe heel lage scores voor lief neemt.
You might be interested:  Hoeveel Kilometer Is 10.000 Stappen?

Of juist het zo klein mogelijk maken van de variatie in je eindscores, of het zo groot mogelijk maken van de kans je tegenstander te verslaan. Nog genoeg te doen.’ Terug naar boven

Hoe gooi je 36 met regenwormen?

Gooi je meer dan 36 punten (bijvoorbeeld met 4 regenwormen, 2x een 5 en 2x een 4; dit is 38 punten), dan pak je alsnog de 36. Maar gooi je minder dan 21, dan heb je pech.

Waarom heten regenwormen zo?

Vluchtgedrag – Regenwormen danken hun naam aan het feit dat ze vooral te zien zijn als het regent en alleen dan over het bodemoppervlak kruipen. Regenwormen kunnen een regenbui waarnemen door de trillingen in de bodem die veroorzaakt worden door de vallende regendruppels.

 • Een bekend misverstand over regenwormen is dat ze proberen te ontsnappen aan de regen omdat ze kunnen verdrinken als hun holletje volloopt.
 • De regenworm leeft vaak in waterige omstandigheden zoals onder de grondwaterspiegel.
 • Ze nemen zuurstof op door de dunne huid, het ademhalingsapparaat werkt echter ook onder water.

Aangezien regenwater rijk is aan zuurstof hebben regenwormen niet veel te vrezen van een bui. Als echter zuurstofarm grondwater omhoog komt kan een regenworm verdrinken en zal naar de oppervlakte kruipen. Regenwormen komen bovengronds tijdens een bui omdat ze regen verwarren met de trillingen van een vijand, zoals een gravende mol.

Deze trillingen kunnen worden nagebootst door een stok in de grond te steken en deze te laten trillen. De regenwormen zullen dan massaal naar boven kruipen, ongeacht de weersomstandigheden. De regenworm kan zich zonder gevaar over land verplaatsen en ook de paring vindt bovengronds plaats onder natte weersomstandigheden.

Regenwormen zijn veel gevoeliger voor uitdroging dan voor verdrinking. Een belangrijke vijand van de regenworm is het weer. Als het te droog is moeten de wormen dieper in de grond schuilen om niet uit te drogen. De worm manoeuvreert zijn lichaam in een balvorm en vormt een laagje uitwerpselen om het lijf zodat de worm in een soort cocon zit.

Welke kleur bloed heeft een regenworm?

Wormen hebben rood bloed, omdat diep in de grond minder zuurstof voorkomt en de rode bloedkleurstof hemoglobine zuurstof heel goed aan zich bindt en dus elk miniem beetje ervan naar de organen brengt.

Is Yahtzee met 5 of 6 dobbelstenen?

Yahtzee

Yahtzee Het dobbelspel Yahtzee is wereldwijd bekend en is ook in ons land ra.

Het dobbelspel Yahtzee is wereldwijd bekend en is ook in ons land razend populair. Het spel wordt gespeeld met vijf dobbelstenen en scoreblok, waar het ook een zeer compact spel is. Elke deelnemer mag bij elke beurt driemaal de dobbelstenen werpen. De bedoeling is om een zo’n hoog mogelijke score te bereiken, deze kan vervolgens worden opgeschreven op het scoreblokje.

De deelnemer mag bij de eerste twee worpen zijn stenen apart leggen en met de overige dobbelstenen gooien. Echter na de derde worp staat de score vast en is dat niet meer mogelijk. Er moeten steeds combinaties van het scoreblok worden gehaald. Het is natuurlijk ook een mogelijkheid dat de gewenste combinatie al bij de eerste worp tot stand zal komen.

Het is niet verplicht om drie keer te gooien met de dobbelstenen.

Wat is de kans dat je 2 keer 6 gooit?

Dat kan op 3 van de 36 manieren. De kans is 1 /12.

Wat is de kans dat je 4 keer 6 gooit?

Je gooit 4 bij gemiddeld is 1 op de 6 worpen. De kans dat je 4 gooit is 1 op 6.

Wat waar spelregels?

Wie Wat Waar? | Games | bol.com Een gezellig en educatief familiespel. Verschillende thema’s zijn verbeeld en verwoord in de spelkaarten. Ieder kiest van die spelkaarten een plaatje dat zijn of haar tegenspeler of –speelster daarop moet raden. Met vragen waarop met ja of nee kan worden geantwoord komt elke speler steeds dichterbij het te raden plaatje.

 1. Als je het juiste plaatje raadt, wat ook kan door vroegtijdig te gokken, heb je gewonnen.
 2. Als je verkeerd raadt, gaat een kans verloren.Voor 2-4 spelers vanaf 6 jaar.
 3. Wij vonden geen specificaties voor jouw zoekopdracht ‘ ‘.
 4. Spelsoort Denkspel | Educatief spel Taal handleiding Nederlands Verpakkingsinhoud Tooltip Verpakkingsinhoud Wat er wordt meegeleverd als je dit product bestelt.1 x Bordspel + toebehoren MPN (Manufacturer Part Number) 00252 Materiaal Kunststof | Karton Kan zelfstandig met internet verbinden Tooltip Kan zelfstandig met internet verbinden Dit product kan (direct of indirect) zelfstandig verbinding maken met internet, wifi en/of mobiele data Nee App vereist voor volledige functionaliteit Tooltip App vereist voor volledige functionaliteit Als de app niet werkt op iOS of Android smartphones staat dit bij de productinformatie.

Je kunt ook in de App Store of Play Store meer info opzoeken over de app, zoals de voorwaarden. Nee Aanbevolen maximum leeftijd 99 jaar Aanbevolen minimum leeftijd Tooltip Aanbevolen minimum leeftijd De minimaal aanbevolen leeftijd voor dit product.6 jaar Geslacht Jongens en meisjes Leerthema Algemene kennis Maximaal aantal spelers 4 Minimale aantal spelers 2 Personage van toepassing Nee Speleditie Standaard editie Verpakking breedte 400 mm Voedingstype Geen voedingstype Sorteer op: Meest behulpzame Meeste sterren Minste sterren Nieuwste

andere spelbladen zijn prijzig

leuk leerzaam spel voor niet lezende kinderen en lezende kinderen. Leren goed te kijken/vragen en denken welke vakjes ze mogen sluiten. Ik vind het spel Wie,wat,waar onwijs leuk. Wie is het? was al mijn favoriet, maar dit vind ik nog leuker! Het spel wordt vaak op mijn stage uit de kast gepakt en de kinderen vinden het spel erg leuk! een zeer goed artikel,zeer goed materiaal.een heel leuk spel,de kinderen en de ouderen die meedoen hebben veel plezier,zeer leerzaam ook voor de kids.

Houd er rekening mee dat het artikel niet altijd weer terug op voorraad komt. : Wie Wat Waar? | Games | bol.com

Wat is het hoogste wat je kan halen bij Yahtzee?

De hoogste score die je kunt halen in één kolom met Yahtzee is 375 punten. Hiermee zijn alle vakjes maximaal van punten voorzien en dan ook nog in de hoogste combinaties. Bij deze 375 zijn eventuele extra bonuspunten voor extra Yahtzee buiten beschouwing gelaten. Yahtzee is in 1954 bedacht in Canada.

Is Yahtzee Nederlands?

Gangbaarheid –

Het woord yahtzee staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd “yahtzee” herkend door:

85 % van de Nederlanders;
72 % van de Vlamingen.

Welk spel lijkt op Yahtzee?

Van al onze alternatieven, lijkt Knister nog het meest op Yahtzee, maar heeft nog weer zijn eigen twist. Je hoeft niet te wachten. Iedereen gebruikt dezelfde worp en schrijft dus dezelfde getallen op zijn blad.