Hoeveel Ww Heb Ik Opgebouwd?

Hoeveel Ww Heb Ik Opgebouwd
Arbeidsverleden – Het UWV kijkt naar uw arbeidsverleden voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering. En om te beoordelen of u voldoet aan de jareneis. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Hoe weet ik hoeveel WW ik krijg?

Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen? Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heet het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden; niet afhankelijk van uw eigen vermogen; gebonden aan een maximum: het,

Hoe hoog is mijn WW-uitkering netto?

De hoogte van uw WW – uitkering Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW – uitkering 75% van uw WW -maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW -maandloon. Heeft u naast uw WW – uitkering andere inkomsten? Dan verrekenen wij uw inkomsten met uw WW -maandloon.

Hoeveel weken moet je gewerkt hebben voor een WW-uitkering?

Voorwaarden WW – U heeft recht op een WW-uitkering als u:

bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt; 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering; niet valt onder 1 van de uitsluitingsgronden (dit is bijvoorbeeld het geval als u in detentie verblijft); niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering,

Wat is de maximale WW-uitkering per maand?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%.

Is het dagloon WW bruto of netto?

Je dagloon wordt voor diverse uitkeringen gebruikt door het UWV. Hierbij kun je onder meer aan het zwangerschapsverlof denken, maar ook het berekenen van uitkeringen als de WW-uitkering, WIA-uitkering en Ziektewetuitkering wordt gedaan op basis van je dagloon.

 • Bij je salarisadministratie uitbesteden geeft een werkgever vaak aan wat je UWV-dagloon is.
 • Dit is echter niet altijd het geval, soms moet je daarom zelf dit bedrag berekenen.
 • Hoe je dit doet, leggen we in dit artikel uit.
 • Weet echter wel dat je hier altijd je SV-loon voor nodig hebt.
 • Dit is het sociale verzekeringsloon waarover je sociale verzekeringspremies en belastingen betaalt.

Dit heb je dus nodig om je dagloon te berekenen, wat laat zien hoeveel je per werkdag verdient. Er geldt overigens ook nog een maximum dagloon, dit is door het UWV bepaald. Hieronder lees je wat het maximum dagloon van 2023 is. Add a header to begin generating the table of contents Het dagloon is het bedrag dat een werknemer verdient per dag.

You might be interested:  Hoeveel Kcal Verbrand Je Met Wandelen?

Het wordt berekend door het bruto maandloon te delen door het aantal werkdagen in een maand. Hiervoor is dus het salarisstrookje nodig dat werknemers krijgen als hun werkgevers salarisadministratie uitbesteden, Het dagloon kan variëren afhankelijk van de werkgever, de branche en het aantal uren dat een werknemer werkt.

Bovendien kan het dagloon ook verschillen voor werknemers met verschillende functies binnen een bedrijf. Het dagloon kan ook worden berekend voor werknemers die een vast of een variabel salaris hebben. Het dagloon kan zowel bruto als netto zijn. Het bruto dagloon is het bedrag dat een werknemer verdient voordat belastingen en sociale verzekeringspremies zijn ingehouden.

Het netto dagloon is het bedrag dat een werknemer daadwerkelijk ontvangt na aftrek van belastingen en premies. Het dagloon is van groot belang voor werknemers, aangezien het bepaalt hoeveel ze verdienen per dag en hoeveel ze kunnen besteden. Voor werkgevers is het dagloon belangrijk omdat het bepaalt hoeveel ze moeten betalen voor arbeid per dag en hoeveel ze moeten budgetteren voor loonkosten.

Ondernemers vragen daarom regelmatig naar het dagloon van hun werknemers bij de salarisadministratie uitbesteden.

Wat komt er na een WW uitkering?

IOW-uitkering aanvragen – Als uw WW-uitkering stopt, kunt u de IOW-uitkering digitaal aanvragen op Mijn UWV. Ontvangt u de WGA-uitkering, dan krijgt u van het UWV automatisch een formulier om een IOW-uitkering aan te vragen. Als u recht heeft op een IOW-uitkering en geen werk vindt, dan houdt u deze tot uw AOW-leeftijd.

Wat is 2500 euro bruto naar netto?

Salaris Tarief Jaar Maand Half maandelijks Week Dag Uur Marginaal belastingtarief 37,2% Gemiddeld belastingtarief 37,1% Overzicht Als je € 2.500 per jaar verdient, woonachtig in Nederland bent, dan wordt je € 927 belast. Dat betekent dat jouw netto-salaris € 1.573 per jaar zal zijn, of € 131 per maand. Jouw gemiddelde belastingtarief is 37,1% en jouw marginaal belastingtarief is 37,2%,

 1. Dit marginaal belastingtarief betekent dat jouw directe extra inkomen volgens dit tarief zal worden belast.
 2. Bijvoorbeeld, een stijging van € 100 in jouw salaris zal belast worden met € 37,20, vandaar dat jouw netto salaris zal stijgen met € 62,80,
 3. Bonus voorbeeld Een € 1.000 -bonus genereert een extra € 628 aan netto-inkomsten.

Een bonus € 5.000 levert een extra € 3.140 aan netto-inkomsten op. NOTITIE* De inhouding zijn uitgerekend op basis van de tabellen van Nederland, inkomsten belasting. Ter vereenvoudiging zijn enkele variabelen (zoals burgerlijke staat en andere) al aangenomen.

Wat is meestal 8 procent van het jaarsalaris?

Hoeveel vakantiegeld krijg je? – Het vakantiegeld, ook wel vakantiebijslag of vakantietoeslag genoemd, is meestal 8 procent van je brutoloon. Dit wordt vaak eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Als je baan stopt wordt het opgespaarde bedrag meteen uitbetaald.

Hoeveel vakantiegeld krijg je netto?

bruto maandloon bruto vakantiegeld netto vakantiegeld zonder loonheffingskorting netto vakantiegeld met loonheffingskorting
1500 1440 900 1300
2000 1920 1200 1150
2500 2400 1500 1400
3000 2880 1800 1450
3500 3360 2100 1650
4000 3840 2400 1900
4500 4320 2700 2150

Bedragen in euro’s

Waarom heb ik geen recht op WW-uitkering?

Wat kan een advocaat voor je doen? – Jouw recht op een WW-uitkering kan je makkelijk kwijtraken. Let er dan ook goed op dat je wel je recht op WW blijft behouden, Dit is vooral belangrijk als je besluit om in onderling overleg met de werkgever afspraken te maken over het ontslag.

je niet verwijtbaar werkloos wordt en een uitkering kan krijgen; het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt; de werkgever de opzegtermijn in acht neemt; je niet ziek bent (als je ziekt bent, heeft dit gevolgen voor je recht op een WW-uitkering); je de transitievergoeding krijgt waar je recht op hebt.

Let op: Als je verwijtbaar werkloos raakt, heb je geen recht op een WW-uitkering na ontslag. Daarnaast kan een advocaat je ook helpen om jouw recht op WW te behouden als je te maken krijgt met ontslag op staande voet. Wil jij weten waar je staat en waar jij recht op hebt? Bel dan voor gratis advies gerust met onze juridische medewerkers.

Hoe lang moet je werken om een uitkering te krijgen?

Hoeveel arbeidsdagen bewijzen? ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Hoe lang WW-uitkering na 1 jaar werken?

U krijgt een WW – uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Uw uitkering duurt langer dan 3 maanden als u ook aan de jareneis voldoet.

Hoe lang Vult UWV salaris aan?

Uw uitkering stopt pas helemaal als uit uw Inkomstenopgave blijkt dat u 2 maanden achter elkaar meer dan 87,5% van uw maandloon verdient. U blijft daarom uw inkomsten doorgeven tot u van ons de brief krijgt waarin staat dat uw WW-uitkering stopt.

Kun je voor 2 weken WW aanvragen?

Vraag uw WW-uitkering op tijd aan – Een WW-uitkering aanvragen kan vanaf 1 week voor de eerste dag dat u werkloos wordt. Vraag de WW-uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Doet u dit later, dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering.

Hoeveel verdien je als werkloze?

Wordt uw loon begrensd? –

 • De RVA neemt uw loon niet onbeperkt in rekening.
 • Indien uw loon hoger is dan een bepaalde loongrens, zal de RVA uw uitkering berekenen op deze loongrens en niet op uw werkelijke loon.
 • De loongrenzen zijn als volgt bepaald:
Welke loongrens? Wanneer toepasselijk? Bedrag per maand?
Hoogste loongrens Vanaf de eerste tot de zesde maand van volledige werkloosheid 3.199,26 euro
Middelste loongrens Vanaf de zevende tot de twaalfde maand van volledige werkloosheid 2.981,76 euro
Laagste loongrens Vanaf de dertiende maand van volledige werkloosheid voor samenwonenden met of zonder gezinslast 2.786,38 euro
Specifieke loongrens Vanaf de dertiende maand van volledige werkloosheid voor alleenwonenden 2.725,75 euro

Waarom meer loonheffing bij uitkering?

Elke instantie waarvan u een uitkering ontvangt, houdt belasting in op het bedrag dat zij aan u betaalt. Deze belasting heet loonheffing. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering die u via zo’n instantie krijgt, houdt zij meer of minder loonheffing in. Bij het inhouden van de loonheffing wordt op uw verzoek rekening gehouden met de loonheffingskorting,

Hoe kan ik mijn uitkering berekenen?

Schematische voorstelling –

We kunnen de volgende vergoedingsperiodes onderscheiden:

samenwonenden met gezinslast alleenwonenden samenwonenden
1ste periode – fase 1 = maanden 1-3 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 65% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens
1ste periode – fase 2 = maanden 4-6 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de hoogste loongrens
1ste periode – fase 3 = maanden 7-12 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de middelste loongrens
2de periode – fase 2A = maanden 13-14 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens 55% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de specifieke loongrens 40% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens
2de periode – fase 2B = maanden 15-24 (in functie van uw beroepsverleden) 60% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens 55% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de specifieke loongrens 40% van het laatst verdiende loon, begrensd tot de laagste loongrens
2de periode – fase 21 = maanden 25-30 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 1/5 van
2de periode – fase 22 = maanden 31-36 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 2/5 van
2de periode – fase 23 = maanden 37-42 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 3/5 van
2de periode – fase 24 = maanden 43-48 (in functie van uw beroepsverleden) Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van Het bedrag in fase 2A MIN 4/5 van
 • 3de periode
 • = na de tweede periode
 • = ten laatste vanaf maand 49
forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen) forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen) forfaitaire uitkering (behalve uitzonderingen)

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens. Sinds 1 november 2012 is het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormd. Als je vandaag uitkeringen aanvraagt, daalt het bedrag van deze uitkeringen in verschillende stappen, afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Werklozen die een inschakelingsuitkering krijgen Werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Deeltijdse werknemers

Bedragen geldig vanaf 01.07.2015 Deze berekening geldt niet voor bepaalde uitzonderingen. Voor een exacte berekening neem je best contact op met de RVA. Je laatste brutoloon is het loon dat je ten minste 4 aaneensluitende weken kreeg bij éénzelfde werkgever.

 1. Verder moet het gaan om loon waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort.
 2. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend op basis van een referteloon dat 1.502 euro bruto bedraagt (geïndexeerd bedrag geldig op 01.07.2015).
 3. Let op, je uitkering is nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent.

Behalve bij de volgende personen:

de “werknemers met gezinslast”; de alleenwonenden; de samenwonenden die uitkeringen naar rata van 40% ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt; de samenwonenden die de forfaitaire uitkering ontvangen; de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen.

Op de bijpassing van de uitkeringen van werklozen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt geen bedrijfsvoorheffing verricht. Stel: je hebt al 6 jaar gewerkt, je woont alleen en je laatste brutoloon was 2.000 euro. Als je voltijds werkloos wordt en uitkeringsgerechtigd bent, krijg je de eerste 3 maanden 1.300 euro per maand.

 • Van maand 4 t.e.m.
 • Maand 12 krijg je 1.200 euro.
 • Het tweede jaar krijg je 1.100 euro per maand.
 • In het derde jaar krijg je de eerste twee maanden 1.070 euro per maand, daarna val je terug op het minimumbedrag van 953 euro.
 • Als je 7 jaar gewerkt zou hebben, krijg je 2 maand langer 1.070 euro per maand.
 • Per gewerkt jaar, komt er dus 2 maand bij.

Deze tweede fase duurt maximaal 36 maanden. Na maximaal 48 maanden werkloosheid, val je terug naar het minimumbedrag.

Hoe hoog is de WW uitkering 2023?

WW, WIA, WAO en ZW, en maximumdagloon Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Hoeveel is een uitkering per maand?

Hoogte bijstandsuitkering 21 jaar tot AOW-leeftijd

Personen van 21 jaar tot AOW leeftijd Per maand
Alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens €1.195,66
Alleenstaande ouders / Eenpersoonshuishouden €1.195,66
Partners / gehuwden en samenwonenden €1.708,08
2 kostendelers* €854,04