Hoeveel Spaargeld Mag Je Hebben?

Hoeveel Spaargeld Mag Je Hebben
Vrijstellingen fors omhoog – Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, wordt het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld, De belastinggrens op spaargeld voor 2021 werd al verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden,

 • Bij fiscale partners (echtpaar, geregistreerd partnerschap) is dit bedrag twee keer zo hoog.
 • In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000,
 • In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners.
 • Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd.

De vrijstelling voor het spaarbedrag, dus het maximum spaargeld 2022, is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners, Oorspronkelijk was het idee dat dit voor 2023 nogmaals omhoog zou gaan, naar € 80.000 (per fiscale partner). Dit is nu van de baan.

Hoeveel belasting betaal ik over mijn spaargeld in 2023?

Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven, Voor schulden geldt een zg. drempelbedrag. Dit bedrag mag u niet aftrekken van uw bezittingen. Voor 2023 is dat € 3.400, Heeft u een fiscale partner dan is het € 6.800, dus het dubbele.

 • Belastingschulden mag u niet aftrekken van uw bezittingen.
 • Hierop zijn wel enkele uitzonderingen. Lees,
 • Box 3 kent een heffingsvrij vermogen.
 • Over dit deel betaalt u geen vermogensbelasting.
 • Het heffingsvrij vermogen is dit jaar flink omhoog gegaan, in 2022 was het nog € 50.650.
 • Voor 2023 is dat € 57.000.
You might be interested:  Hoeveel M2 Mag Ik Bouwen Zonder Vergunning?

Heeft u een fiscaal partner, dan is de gezamenlijke vrijstelling tweemaal dit bedrag, dus € 114.000. U betaalt dus pas vermogensbelasting als u méér vermogen heeft dan het heffingsvrije deel. Stel u bent alleenverdiener (u heeft geen fiscale partner) en heeft € 100.000 vermogen, dan wordt de vermogensbelasting berekend over het rendement dat u behaalde op € 100.000 – € 57.000 = € 43.000.

 • Die € 43.000 heet dan de ‘grondslag sparen en beleggen’.
 • Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in 2023 in aanmerking voor een hoger heffingsvrij vermogen van maximaal € 65.072 (voor fiscaal partners samen € 130.144).
 • Ook heeft u recht op een extra heffingskorting van 0,7% van het bedrag van uw vrijstelling.

Heeft u minderjarige kinderen met groen spaargeld of groene beleggingen? Ook dat speelt mee. Meer weten? Bekijk hier de precieze, In december 2021 heeft de Hoge Raad de Belastingdienst teruggefloten. De manier waarop de vermogensrendementsheffing werd berekend kon juridisch niet door de beugel. Daarom wordt nu een andere methode gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld voor 2023. Voor 2023 zijn de toe te passen rendementspercentages: Spaargeld: 0,36% Beleggingen en andere bezittingen: 6,17% Schulden: 2,57% De nieuwe rekenmethode is veel complexer dan de oude.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Bereken belastbaar rendement. Rendementspercentages in 2023 zijn: 0,36% voor spaargeld, 6,17% voor beleggingen en andere bezittingen, 2,57% voor schulden.A. Belastbaar rendement per soort vermogen: Spaargeld: € 100.000 x 0,36% = € 360 Beleggingen: € 150.000 x 6,17% = € 9.255 Totaal positief rendement € 360 + € 9.255 = € 9.615 B.

 1. Aftrekbare schulden: € 50.000 – de aftrekbare drempel van € 6.800 (€ 3.400 per persoon) = € 43.200.
 2. Negatief ‘rendement’ op aftrekbare schulden: € 43.200 x 2,57% = € 1.111.
 3. Bereken A – B Belastbaar rendement is € 9.615 – € 1.111 = € 8.504 Vervolgens berekent u het gezamenlijke vermogen en op basis daarvan de grondslag voor de vermogensbelasting: Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 = € 250.000 Aftrekbare schulden: € 43.200 Vermogen: € 250.000 – € 43.200 = € 206.800 (dit is de rendementsgrondslag) Bereken de grondslag sparen en beleggen De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen.
You might be interested:  Hoeveel Hypotheek Moet Ik Betalen?

Het heffingsvrij vermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus in dit voorbeeld € 114.000. De berekening is dan € 206.800 – € 114.000 = € 92.800. Dit geeft u dan op bij de aangifte. Bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag Deel uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag.

 1. Vermenigvuldig de uitkomst met 100.
 2. Rond af op 2 decimalen achter de komma.
 3. De grondslag sparen en beleggen is dan: € 92.800 / rendementsgrondslag uit stap 2: € 206.800 = 0,4487 x 100 = 44,87% Bereken het voordeel uit sparen en beleggen.
 4. Dit is het belastbaar rendement maal het percentage uit stap 4.
 5. Dus: € 8.504 x 44,87% = € 3.815.

Dit bedrag wordt in 2023 belast met 32%. De te betalen vermogensbelasting is dan € 3.815 x 32% = € 1.220. De Belastingdienst heeft een rekentool voor box-3 inkomen : Vermogensbelasting (box 3) 2023: dit zijn de nieuwe regels en tarieven

Hoeveel spaargeld is teveel?

1. Tot €57.000 geen belasting – Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling. In 2023 is de vrijstelling € 57.000. In 2022 was dit nog € 50.650. Voor partners geldt een dubbele vrijstelling: €114.000 in 2023. Boven deze bedragen ga je belasting over je vermogen betalen.

Hoeveel spaargeld heeft een 70 jarige?

Verschil Tussen Vermogen En Spaargeld

Leeftijdsgroep Gemiddelde Spaargeld Gemiddelde Vermogen
55-65 jaar € 52.200 € 235.100
65-75 jaar € 59.800 € 274.500
75-85 jaar € 57.100 € 241.700
85+ jaar € 63.000 € 206.600

Hoeveel geld mag je hebben als je naar een verzorgingshuis gaat?

Telt spaargeld mee? –

 • In 2022 telt vermogen (zoals spaargeld) tot € 30.846 per persoon niet mee voor de eigen bijdrage. Dit noemen we het ‘heffingsvrije vermogen’.
 • Het vermogen boven € 30.846 telt wel mee voor de eigen bijdrage. Dit noemen we de grondslag sparen en beleggen, In 2022 telt 4% van de grondslag sparen en beleggen mee voor de eigen bijdrage. U vindt de grondslag sparen en beleggen op de aangifte inkomstenbelasting 2020.
You might be interested:  Hoeveel Procent Plagiaat Mag Je Hebben?

Wat mag je spaargeld zijn op 1 januari?

Hoeveel mag je belastingvrij sparen in 2022? – Dit jaar, in 2022, kun je €50.650 belastingvrij sparen (€650 meer dan in 2021). Dat gaat dus om het heffingsvrije vermogen zonder partner. Het is goed om te weten dat het bedrag dat je belastingvrij mag sparen aanzienlijk is gestegen ten opzichte van €30.846 in 2020.